I sikre hænder løfter fagligheden i ældreplejen

I sikre hænder skaber ny form for ledelse i kommunerne

100 dage

28. marts 2019
Plejehjemmet Montebello
100 dage

21. marts 2019
A-stuen, Plejehjemmet Strandhøj
600 dage

21. september 2018
Plejehjemmet Montebello
500 dage

12. juni 2018
Plejehjemmet Montebello
100 dage

5. juni 2018
A-stuen, Plejehjemmet Strandhøj

Forbedringsideer

Screeningsværktøj til komplekse medicindispenseringer

Pjece til beboere og pårørende

Ugeseddel til vurdering og revurdering

Overblik over cremer og lotion

Overblik og vejledning på trykaflastende madrasser

Pjece til beboere og pårørende vedr. medicin

Dagligt registreringsskema til medicinadministration

Medicinkørekort til social- og sundhedshjælpere

Medicinkørekort til social- og sundhedsassistenter