Der er nedsat et fakultet bestående af ledere og medarbejdere fra I sikre hænder 1 og 2.

Formålet med fakultet er, at:

  • ledere og medarbejdere fra tidligere deltagende kommuner i I Sikre Hænder fungerer som sparringspartnere i forbindelse med afvikling af I sikre hænder 3.
  • ledere og medarbejdere tages med på råd, ift. hvordan Dansk Selskab for Patientsikkerhed kan tilrettelægge og afvikle aktiviteter, så de giver mest mulig værdi for kommunerne.

Medlemmer af fakultet for I sikre hænder 3:

Ane Blom
Kvalitetskonsulent
Aarhus Kommune
Projektleder i I sikre hænder 2

Bente Øllgaard
Fagkoordinator
Thisted Kommune
Projektleder i I sikre hænder 1

Elin Kallestrup
Kvalitetschef
Aarhus Kommune
Styregruppemedlem i I sikre hænder 2

Henriette Hansen
Social- og sundhedsassistent
Lolland Kommune
Projektdeltager i I sikre hænder 1

Jeanette Hjermind
Plejehjemsleder
Hillerød Kommune
Projektleder i I sikre hænder 2

Jeanette Lemstad
Kvalitetskoordinator
Frederiksberg Kommune
Mellemleder i I sikre hænder 1

Katrine Dyrby Asmussen
Udviklingskonsulent
Allerød Kommune
Projektleder i I sikre Hænder 2

Martin Bommersholt
Luftfartsinspektør
Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen
Projektleder i Greve Kommune i I sikre hænder 2

Thorkild Sloth Pedersen
Ældrechef
Varde Kommune
Projektejer i I sikre hænder 2

Tina Rosendahl Nielsen
Lokalleder for plejecentre
Silkeborg Kommune
Projektleder i I sikre hænder 2