Tavlemøder spiller en central rolle i forbedringsarbejdet med at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling. Tangshave Plejecenter og Hjemmeplejen Fjord har udviklet en skabelon til dagsorden for tavlemøder med det formål at skabe mere struktur på møderne.

For mere information kontakt
Projektleder i Sønderborg Kommune 
Hanne Ellegaard Miang
Mail: hamn@sonderborg.dk

Download fil