Aarhus Kommune har arbejdet med at skabe ejerskab, dialog og motivation i medarbejdergruppen - samt at tydeliggøre udviklingen af det arbejde, vi laver i teamet, så der skabes mening med forandringen og fastholder fokus på vejning af vores borgere.

De har derfor gjort data synlige i personalestuen, hvor alle i medarbejdergruppen opholder sig på et tidspunkt i løbet af dagen. Plakaten bruges som udgangspunkt for dialog om, hvordan det er gået med at tilbyde borgere vejning 1 x mdr. Samt en snak om, hvordan man som medarbejder kan være med til at motivere borgere, der takker nej, eller som har svært ved at se formål med tilbud om vejning. Hver gang vi har optalt vejninger (en gang pr. mdr.) sætter vi en ny stjerne og tegner på grafen, så alle i teamet kan følge med i, om vi har opnået målet.

Der er opnået en stigning i andel borgere, der bliver tilbudt vejning, og et betydeligt fald i antal borgere, der takker nej til vejning. Plakaten gør, at alle i medarbejdergruppen er inddraget og kan følge udviklingen. Det giver også oplagt anledning til fejring.

For yderligere information kontakt:
Louise Borup Nørgaard
Hjemmeplejen Fuglebakken, team A
E-mail: nblo@aarhus.dk

Download fil