På Strandcenteret Plejecenter i Greve Kommer er elementerne i ernæringsindsatsen i dag en del af afdelingernes risikotavler. Målet er, at det bliver synligt for medarbejderne, hvilke borgere der er i særlig risiko for uplanlagt vægttab og underernæring.

Der er gennemført adskillige PDSA-afprøvninger for at finde frem til den endelige udformning af risikotavlerne. I den endelige form har risikotavlen i dag oplysninger om vægt på borgene, og hvornår de sidst er blevet vejet. Ernæring er i dag en del af tavlemøderne, og det er tydeligt for alle medarbejdere, hvilke borgere der har behov for en særlig opmærksomhed og indsats i forhold til ernæring.

For yderligere information kontakt
Projektleder Tommy Rolf Lorenzen
E-mail: tlo@greve.dk

Download fil