I Sønderborg Kommune manglede der struktur på, hvad der skal gøres, når der opdages et uplanlagt vægttab hos en borger. Medarbejderne og daglige ledere var usikre på arbejdsgangen, og derfor blev der udarbejdet et flowchart. Det viser, hvornår der skal handles, og hvad der skal gøres i forhold til ydelser og dokumentation. 

Flowchartet har været med til at skabe struktur og ensartethed i den måde, der arbejdes på. Èt er, at der konstateres et vægttab, noget andet er, at der bliver fulgt op på situationen og bliver lavet en handleplan. I Sønderborg Kommune arbejdes der med ErnæringsVurderingsSkemaet (EVS), og udfra hvilken farve borgeren scorer, er der lavet en plan, der viser, hvilke ydelser der skal sættes på kørelisten.

Afprøvninger viste, at det var meget forskelligt, om medarbejderne var klar over, hvilke ydelser de kunne få, og hvor ofte de kunne få ydelsen fra Sygeplejen. Flowchartet har lettet denne arbejdsgang, både for Hjemme- og Sygeplejen. I flowchartet er der lagt vægt på, at der er forskel på en gul og rød handleplan ud fra de ydelser, der visiteres i forhold til indsatsen. Den gule handleplan betyder vejning af borgeren og opfølgning på ernæringstilstanden hver 14. dag, hvorimod en rød handleplan skal gøres hver uge.

For yderligere information kontakt
Gitte Haase Jørgensen, projektleder, ghjo@sonderborg.dk
Tina Hallund, projektleder, thal@sonderborg.dk

Download fil