Der er i forbindelse med ernæringsindsatsen blevet set på de forskellige snitflader, borgeren møder i kontakten med Sønderborg Kommune. Seniorvejlederne i Sønderborg Kommune har den første kontakt med mange af de borgere, som eventuelt senere får kontakt til Hjemme- og Sygeplejen. De tilbyder ældre over 75 år et forebyggende hjemmebesøg, hvor de bl.a. snakker mad, kost, ensomhed og livsstil med borgerne.

Der er i den forbindelse udarbejdet en flyver, der udleveres til borgeren i forbindelse med disse hjemmebesøg. Flyveren udleveres ligeledes til de borgere, der er tilknyttet Hjemme- og Sygeplejen, og som selv kan varetage det at blive vejet. Formålet er at give borgeren nogle gode vaner og opfordrer borger/pårørende til at reagere ved udsving på vægten.

Målet er at formidle de samme budskaber, uanset hvor borgeren i Sønderborg Kommune befinder sig. Om det er i eget hjem, med eller uden hjælp.

For yderligere information kontakt
Gitte Haase Jørgensen, projektleder, ghjo@sonderborg.dk
Tina Hallund, projektleder, thal@sonderborg.dk

Download fil