I hjemmeplejen i Aarhus Kommune har de afprøvet, hvordan billeder kan være med til at sikre, at borgeres morgenmad bliver anrettet, som de foretrækker, og derved at pårørende bliver aflastet i spisesituationen om morgenen. Morgenmad og anretningen af morgenmaden er aftalt med borger og pårørende, og foto anvendes til at sikre ensartethed, så medarbejdere (uanset hvem der kommer i hjemmet) gør det ens.

Arbejdsgangen er afprøvet i en borgers hjem i 2 uger. I det konkrete tilfælde fungerer idéen i forhold til at sikre ensartethed, dog var det svært for pårørende ikke at involvere sig, hvorfor målet om aflastning af pårørende ikke kunne opfyldes i det konkrete tilfælde.

At bruge foto som redskab til at kommunikere om borgers ønsker til måltider skal dog testes i andre relevante hjem.

For yderligere information kontakt
Ergoterapeut Amalie Klausen Boesdal
Hjemmeplejen Fuglebakken, team A
E-mail: bamk@aarhus.dk

Download fil