Dagvagter (DV) = blå fyldfarve, Aftenvagter (AV) = grøn fyldfarve, Nattevagter (NV) = rød fyldfarve.

Opgaver til forebyggelse af tryksår i de respektive vagter påføres ligeledes den relevante fyldfarve. Skal opgaven udføres i alle vagter påføres ingen fyldfarve.

For mere information kontakt:
Social- og sundhedsassistent på Ældrecentret Nygårds Plads, afd. 1
Gitte Vibeke Morten
Mail: gieha@brondby.dk

Download fil