Kastanjehaven Plejeboliger i Frederiksberg Kommune har udviklet et kortspil, som sætter fokus på principper om hygiejne. Meningen er, at man trækker et vilkårligt kort og får en faglig diskussion i personalegruppen (også med elever og studerende) omkring regler for brug af for eksempel handsker, korrekt uniformsetikette og håndtering af KAD.

For mere information kontakt
Projektleder i Frederiksberg Kommune
Merete Larsen
Mail: mela03@frederiksberg.dk

Download fil