Obs-listen bruges i Hjemmeplejen Vestervang til de borgere, der kræver et særligt fokus. Det kan f.eks. være en borger, hvor der er ændringer i medicinen eller en borger, hvor det kan være svært at give medicin. Listen hænger på tavlen, og medarbejderne orienterer sig i den. Medarbejderne viser også vikarer listen, hvis de skal besøge en borger, der er på den.

For mere information kontakt 
Lokal projektleder / kvalitetsudvikler i Aarhus Midt
Linda Friis Jedig
Mail: lfri@aarhus.dk mobil: 41857960

Download fil