I Sønderborg Kommune har de inviteret Mediq Danmark og Det Danske Madhus til at deltage ved et lokalt læringstræf om ernæring. Her var der et fagligt oplæg samt smagsprøver på de forskellige kosttyper – blød, gratin og kost til småtspisende samt forskellige proteindrikke. 

Målet er, at frontmedarbejderne får kendskab til de forskellige tilbud, der allerede er i Sønderborg Kommune om kostrådgivning til borgere i Hjemme- og Sygeplejen samt plejecentre. Ydermere informationer om, hvem frontmedarbejderen kan få faglig sparing med, hvis borgerens ernæringsbehov ændres. Frontpersonalet er blevet bekendt med, at der er en kundeservice, hvor der sidder kostvejledere og diætister, som kan hjælpe i forhold til den rigtige type mad til den rigtige borger. Her kan man også få faglig sparing, hvis de faglige mål for ernæringsindsatsen ikke opnås.

Mediq Danmark fortæller, at de efter læringstræffet har fået flere henvendelser fra Sønderborg Kommune omhandlende optimering af borgerens mad(sondemad) og drikkeindtag. I forhold til Det Danske Madhus er der flere frontmedarbejdere, der er opmærksomme på kost til småtspisende fremfor kost til ældre.

For yderligere information kontakt
Gitte Haase Jørgensen, projektleder, ghjo@sonderborg.dk
Tina Hallund, projektleder, thal@sonderborg.dk

Download fil