Pjecen (også kaldt vejekortet) er udviklet af Aarhus Kommune med det formål at sikre, at borgere har tiltrækkelig information om, hvorfor de tilbydes vejning en gang om måneden. Pjecen er både en hjælp til medarbejdere, der ofte synes, at det er svært at spørge, om borger vil vejes, og til at forklare, hvorfor vi tilbyder det, ligesom selvhjulpne borgere i højere grad kan deltage aktivt i at veje sig selv.

Medarbejdere medbringer pjecen til samtaler med både nuværende borgere, der får hjælp fra hjemmeplejen, og i ny-visiterede borgerforløb. Pjecen giver anledning til en god samtale om vigtigheden af ernæring mhp. forebyggelse af funktionsevnetab og uplanlagt vægttab.

På et år har hjemmeplejeteamet opnået en reduktion fra 22 borgere til 6 borgere, der takker nej til vejning. Medarbejderne har fundet større tryghed i at have pjecen at støtte sig til, når de skal snakke med borgerne om vejning.

For yderligere information kontakt
Ernæringsfaglig konsulent Line Dam Bülow
Ernæringsklyngen, MSO, Aarhus Kommune
E-mail: blid@aarhus.dk

Download fil