Borgeren, der ”blot” skal træne eller have hjælp til rengøring, kan opleve plejepersonalet som nysgerrige, når der tilbydes vejning. Frederiksberg Kommune har derfor udfærdiget en pjece, der oplyser borgerne om, hvad de selv skal være opmærksomme på for at undgå uplanlagt vægttab.

Det er testet, hvordan information kan deles om, hvorfor vi tilbyder vejning, og hvordan borgeren selv kan involveres. Pjecen er testet i småskala i hjemmeplejens gr. 23 og i genoptræningsregi hos geriatriske borgere og i hverdagsrehabiliteringsregi.

Resultatet er en informationspjece, hvor der på bagsiden er et skema, hvor borgeren selv kan indskrive sin vægt og selv holde overblik. Kommunen har planer om at teste, at pjecen kommer til at ligge i velkomstmappen til nye borgere, der skal modtage hjemmepleje.

For yderligere information kontakt
Frederiksberg Kommune

Download fil