For at understøtte vejning og den videre procedure har Aarhus Kommune udarbejdet en plakat ”1-2-3 vejning”. Instruksen for vejning er kendt, men 1-2-3-plakaten nævnte de punkter, som hidtil ikke blev udført. Særligt hvornår ernæringsvurdering gennemføres, og hvilken handling der kan være aktuel ud fra score og besvarelser. Efter afprøvninger blev plakaten til ”0-1-2-3 vejning”, da det blev observeret, at der ikke ved alle vejninger blev foretaget en sammenligning med tidligere vejning.

Plejegruppen anvender plakaten til at blive påmindet om, at det er vejeuge og genorienterer sig i vejeprocessen, så der på sigt er mere ensartet og sikker vejemetode. Desuden at få idéer til handling i relation til evt. vægtændring. Plakaten er bl.a. gjort synlig ved ophængning på kontorlokale, hvor tavlemøder afholdes. Der er opnået mere ensartethed i vejeproceduren.

For yderligere information kontakt
Lillian Jensen
Klinisk diætist, DemensCentrum Aarhus
E-mail: liljen@aarhus.dk 

Download fil