Plejehjemmet Vestervang 44 har udgivet en ”prototypebeskrivelse på sikker medicinhåndtering", der indbefatter en beskrivelse af alle de arbejdsgange omkring medicinhåndtering (administration, dispensering, screening og afstemning), som har resulteret i reduktion i antallet af medicinadministrationer, der ikke er givet til rette tid, og mange dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt.

Prototypen beskriver således både praksis omkring dataindsamling, medicinanførerrolle, arbejdsgange for tavlemøder, tjeklister og meget andet.

For mere information kontakt 
Forstander, Plejehjemmet Vestervang 44
Vicki Dannemand
Aarhus kommune Område Midt
Mail: vd@aarhus.dk / Tlf.: 41 86 46 18 

>>> Se også prototypebeskrivelse for sikker medicinadministration fra Hjemmeplejen Vestervang

Download fil