Ernæringsindsatsen i Sønderborg Kommune har været med til at systematisere, at alle beboere, der flytter på plejecenter, får lavet en individuel ernæringsplan i samarbejde med en medarbejder fra køkkenet.

Før var det mere tilfældigt, hvorledes der ved indflytning på plejehjem blev lavet en ernæringsplan for den enkelte beboer. Nu er der en klar aftale om, at ved indflytning udfører køkkenpersonalet en EVS med beboeren og får lagt en individuel ernæringsplan sammen med denne og evt. pårørende.

Køkkenpersonalet videregiver relevante oplysninger til plejepersonalet, således der handles ud fra samme mål. Dette har været med til at sikre, at beboeren bliver hørt i forhold til vaner og ønsker, og dermed har kunnet bibeholde nogle af madvanerne fra før indflytning på plejecenter. 

Køkkenpersonalet fortæller, at de synes det giver rigtigt god mening, at de møder de beboere, de laver mad til, og de føler at deres kompetencer udnyttes på bedste vis.

For yderligere information kontakt
Gitte Haase Jørgensen, projektleder, ghjo@sonderborg.dk
Tina Hallund, projektleder, thal@sonderborg.dk

Download fil