Formålet med trin for trin-proceduren ’Screening af kompleksitet i medicindispenseringer af doserbar medicin’ er at vurdere, hvilke borgere der har behov for en øget indsats omkring medicinhåndtering – altså hvilke borgere, der har kompleks medicindispensering.

Screeningsværktøjet til komplekse medicindispenseringer er blevet afprøvet og justeret gennem nogle måneder i Helsingør Kommune, hvor de nu er nået frem til dette resultat, der fungerer godt for dem ved brug i det daglige. De har fået det lagt ind i Nexus, således at det fungerer som dokumentation i den enkelte borgers journal.

Værktøjet bruges til screening ved alle medicinafstemninger hos nye borgere, efter indlæggelse samt ved medicinændringer.

For yderligere information kontakt:
Kvalitetskonsulent i Helsingør Kommunes Hjemmepleje
Eva Sneum
Mail: ebs04@helsingor.dk

Download fil