På demensafdelingerne på Hybyhus Plejehjem har de på flere beboeres stuer sat PIR sensorer op, som registrerer, hvornår en borger bevæger sig, og som sender en alarm til personalets mobiltelefon. På den måde kan personalet nå hen og hjælpe borgeren, så borgeren forhåbentlig ikke når at falde.

PIR står for Passiv InfraRød, og det henviser til, at sensoren har en infrarød føler. Føleren registrerer og reagerer på varme, og da mennesker udsender en kraftig varme, kan PIR sensoren ved hjælp af den infrarøde teknologi opfange de varmeændringer, der sker i rummet, når en person bevæger sig.

Det er af afgørende betydning, at sensorerne er placeret og vender korrekt. Derfor er der sat røde klistermærker op i borgernes hjem, så det er nemt for alle at se, hvor sensorerne skal sættes.

Medarbejderne kan følge borgernes udvikling på en tavle og se, hvem der er mest udsat og i risiko for at falde i bestemte tidsrum. På den måde ved personalet, hvem de skal være opmærksomme på.

For yderligere information kontakt:
Hybyhus Plejehjem
Telefon: 72 11 31 30