Tavlemøder spiller en central rolle i forbedringsarbejdet med at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling. Plejecentret Skovvænget i Viborg Kommune har udviklet et sæt af fem spilleregler, som skal skabe mere struktur på møderne.

For mere information kontakt
Projektleder i Viborg Kommune
Anja Elkjær Rahbek
Mail: aer@viborg.dk 

Download fil