Borgere i risiko for - eller med - et uplanlagt vægttab gennemgås på det daglige tavlemøde i Greve Kommune. Beskrivelse af borgers ernæringstilstand kan systematiseres med V.Æ.G.T.-akronymet, dvs. en beskrivelse af Vægten, Ændringer, Grund(årsag), Tiltag(ernæring).

På Strandcenteret Plejecenter i Greve Kommune har de arbejdet med Tryksårspakken, og inspireret af dette har de ønsket at udvikle en pendant til HUSK-borgere (borgere, som er i særlig risiko for tryksår). Målet var på en nem måde at gøre det tydeligt, hvilke borgere der er i særlig risiko i forhold til uplanlagt vægttab og underernæring.

Med V.Æ.G.T. har medarbejderne fået en systematik for, hvordan de drøfter borgere der er i risiko, og hvilke tiltag der skal iværksættes.

For yderligere information kontakt
Projektleder Tommy Rolf Lorenzen
E-mail: tlo@greve.dk

Download fil