På eksisterende tavler i Aarhus Kommuner er der tilføjet felter til synlig markering af, om borger er blevet tilbudt vejning, samt hvorvidt der på baggrund af vejningen er gennemført en ernæringsvurdering og - hvis relevant - en ernæringsfaglig indsats. Det fungerer som en form for visuel kontrol, der påminder medarbejdere om, at borger skal vejes, eller at der er en indsats vedr. ernæring.

Generelt har der været flere afprøvninger af, hvordan feltet udfyldes meningsfuldt. Om det fx er ved afkrydsning, angivelse af den aktuelle vægt, påsætning af farvede magneter eller noget helt fjerde. Hvert team har gennem projektperioden tilpasset og korrigeret til egen kontekst.

Alle enheder har nu en tavle, hvor vejning og evt. ernæringsvurdering figurerer. Tavlen anvendes som en struktur for et tavlemøde, som afholdes med forskellige kadence og varighed for de enkelte teams. Medarbejdere udtaler at ”tavlerne har givet meget mere struktur”, og ”synlighed giver os hurtigt overblik”.

I filen ses eksempler på tavler fra hhv. hjemmeplejen og et plejehjem.

For yderligere information kontakt
Aarhus Kommune

Download fil