Tavler og tavlemøder spiller en central rolle i forbedringsarbejdet med at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling. Dog behøver personalet ikke at være tilstede på samme matrikel for at afholde et tavlemøde. I hjemmepplejen Karup-Frederiks i Viborg Kommune, som er spredt på forskellige matrikler, holder medarbejderne virtuelle tavlemøder over Livecare. De virtuelle tavlemøder kan også afholdes via Skype.

For mere information kontakt
Projektleder i Viborg Kommune 
Mette Bredsgaard
Mail: meb@viborg.dk 

Download fil