Den viden om pleje og behandling, som sundhedsvæsenet har, bliver ikke altid brugt systematisk og konsekvent. Der er en kløft mellem viden og ydelser. Projekt I sikre hænder går ud på at give personalet i ældreplejen metoder, der sikrer, at den eksisterende viden tages i brug i fuldt omfang, så alle borgere får gavn af den, og kvalitetskløften lukkes. 

Danske Selskab for Patientsikkerhed har gennemført forbedringsarbejde overalt i det danske sundhedsvæsen i tæt samarbejde med centrale aktører. Arbejdet har lagt spiren til helt nye måder at tænke, måle og arbejde på, hvilket i sidste ende har styrket patientsikkerheden og øget arbejdsglæden.

Hvorfor er forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet vigtigt?

STØRRE TEMPO I FORBEDRINGSARBEJDET

I rapporten 'Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde' opstilles bud på, hvordan tempoet på forbedringsarbejdet i sundhedsvæsenet kan øges.

>>> Hent rapporten

FORBEDRINGSARBEJDE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

Rapporten 'Fra Patientsikkert Sygehus til forbedringsarbejde på sundhedsområdet' beskriver erfaringerne fra forskellige danske forbedringsprojekter.

>>> Hent rapporten

FOKUSERING AF FORBEDRINGSARBEJDET

Rapporten 'Fokusering af forbedringsarbejdet' beskriver metoder til at identificere kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer samt at prioritere forbedringsarbejdet.

>>> Hent rapporten

Forbedringsmodellen

Den grundlæggende metode for forbedringsarbejdet er forbedringsmodellen. Med den udvikler, afprøver, tilpasser og implementerer personalet - i den daglige kontakt med borgerne - idéer til mere systematiske arbejdsgange, der sikrer, at borgerne får den rette behandling hver gang.    

Forbedringsmodellen består af to dele, og den første del omfatter tre spørgsmål:

  1. Hvad ønsker vi at opnå?
  2. Hvordan ved vi, at en forandring er en forandring er en forbedring?
  3. Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer?

>>> Læs mere om Forbedringsmodellen

Forbedringsmodellen - tegnet og fortalt

PDSA-cirklen

Den anden del af forbedringsmodellen - PDSA-cirklen - er selve metoden til afprøvningen af den enkelte idé. Den er altså modellens motor til at omsætte idéer til konkrete handlinger.

Der er fire elementer i PDSA-cirklen:

  • Plan: Personalet formulerer en hypotese og planlægger, hvad der skal gøres anderledes.
  • Do: Personalet gennemfører afprøvningen og indsamler data.
  • Study: Personalet sammenligner data med hypotesen.
  • Act: Personalet bekræfter, forkaster eller justerer hypotesen efter, hvad det lærte, og planlægger næste afprøvning.

>>> Hent skema til PDSA'er i skrivbar PDF-format


>>> Hent skema til PDSA'er i Word-format

PDSA-cirklen - tegnet og fortalt

E-LÆRING OM FORBEDRINGSMODELLEN

E-læringsforløb til dig i en kommune

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder i en kommune. Gennem e-læringsforløbet får du en grundlæggende viden og forståelse for Forbedringsmodellens opbygning og de tilhørende metoder igennem 6 moduler. Modulerne er sat sammen af en blanding af tekst, tale, illustrationer og korte film, der knytter sig til den kommunale praksis.

Kurset er adaptivt, hvilket betyder, at indholdet i kurset løbende tilpasser sig den enkelte kursists niveau. Systemet kan derfor også lave et tilpasset genopfriskningsmodul ud fra de områder, man ikke føler sig sikker i.

>>> Find e-læringsforløbet her

E-læring til regionerne - men også til dig i en kommune

Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder i en region, men derfor kan medarbejdere i kommuner alligevel få gavn af kurset. Kurset består af syv lektioner, hvor du bliver introduceret til Forbedringsmodellen. Forud for hver lektion kan du afprøve din viden i en quiz. Det tager som udgangspunkt mellem 20 og 30 minutter at gennemføre hver lektion.

E-læringskurset henvender sig til alle således, at alle medarbejdere har mulighed for at få kendskab til de grundlæggende principper bag forbedringsmodellen og kan deltage i det kliniknære forbedringsarbejde. Programmet er åbent for alle.

>>> Prøv programmet

Brug af tidstro data

Forbedringsarbejdet indbefatter, at personalet løbende indsamler data om hver enkelt borgers udvikling. Det lyder umiddelbart som en ekstra byrde, men med tallene ved personalet hele tiden, om borgerne får den rette pleje og behandling. 

Der går nemlig ikke hele og halve år, før personalet ser data. De har tallene i hånden, dagen efter de er samlet ind.

Excel-kursus: median og seriediagram

I videoen bliver det på lige knap 35 minutter gennemgået, hvordan du kan lave et seriediagram i Excel. Liv Nørregaard Skøtt, projektchef ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed, gennemgår, hvordan du beregner medianen og opsætter et seriediagram. Derudover får du vist, hvordan du kan finpudse seriediagrammet, så data kan være med til at fortælle jeres forbedringsrejse. Optagelsen er fra Excel-kurset mandag den 28. marts 2022.

Arbejdsgangsanalyse

En arbejdsgangsanalyse er en systematisk kortlægning af, hvordan en arbejdsgang forløber i praksis, og bruges til at identificere muligheder for forbedring.

Hvordan fastholdes momentum i forbedringsarbejdet?