Programmet I sikre hænder består af 6 kliniske indsatsområder (tryksår, medicin, fald, infektioner, ernæring og tidlig opsporing) og to organisatoriske indsatsområder (ledelse af forbedringsarbejde og borger- og pårørendesamarbejde).

De 6 kliniske indsatser indeholder elementer, som ifølge sundhedsfaglige eksperter er de vigtigste indenfor et område. Formålet med indsatserne er, at borgerne i ældreplejen får den rette pleje og behandling - hver gang.

Siden 2013 har 18 kommuner arbejdet med både de kliniske og de organisatoriske indsatsområder. På baggrund af disse resultater går yderligere 15 kommuner i gang med at arbejde med indsatserne fra efteråret 2020. De 15 nye kommuner skal arbejde med medicinområdet og vælger derudover yderligere 2 indsatsområder på baggrund af de aktuelle problemstillinger i kommunerne.

Det betyder I sikre hænder for personalet

I sikre hænder løfter fagligheden