Projektet I sikre hænder består af fire kliniske indsatsområder (tryksår, medicin, fald og infektioner) og to organisatoriske indsatsområder (ledelse af forbedringsarbejde og borger- og pårørendesamarbejde). De fire kliniske indsatser består af én eller flere pakker indeholdende elementer, som ifølge sundhedsfaglige eksperter er de vigtigste indenfor et område. Formålet med pakkerne er, at borgerne i ældreplejen får den rette pleje og behandling - hver gang.

I 2019 er en ny indsats om ernæring begyndt. Med midler fra Finansloven vil 4 kommuner, der tidligere har deltaget i I sikre hænder, afprøve og udvikle tiltag til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre. Projektet varer et år, hvorefter erfaringerne skal spredes til andre kommuner.

I 2019 er der udarbejdet et katalog med anbefalinger til arbejdet med Tidlig opsporing, som kan ses som en indsats, der indeholder alle de øvrige indsatsområder under I sikre hænder.

I 2013 begyndte Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted Kommuner forbedringsarbejdet i I sikre hænder. De fem pilotkommuner arbejder med alle seks indsatsområder og har udryddet tryksår og alvorlige medicinfejl, systematiseret inddragelse af borgere og pårørende og skabt en ny form for ledelse.

På baggrund af disse resultater har yderligere 13 kommuner (Allerød, Billund, Brøndby, Greve, Helsingør, Hillerød, Kerteminde, Mariagerfjord, Silkeborg, Syddjurs, Varde, Aabenraa og Aarhus) fra 2016 taget projektets metoder i brug. De 13 nye kommuner arbejder udelukkende med tryksår og medicin udover de to organisatoriske indsatser. 

I sikre hænder gjorde en forskel for Ida

Det betyder I sikre hænder for personalet

I sikre hænder løfter fagligheden