Borgere og pårørende ser systemet fra et andet perspektiv end personalet og kan således bidrage med relevante og nye idéer til forbedringer af ældreplejen. Ved at se på arbejdsgange og daglige rutiner fra deres perspektiv bliver der sat spørgsmålstegn ved gamle - og måske uhensigtsmæssige - vaner.

Det vil altid være personalet i ældreplejen, som har ansvaret for at yde en sikker pleje og behandling af højkvalitet. Men på områder hvor borgere og pårørende har ressourcer og gerne vil bidrage, bør de inviteres med i beslutningsprocesserne. Sammen kan borgere, pårørende og personale skabe en ældrepleje, hvor borgerne reelt kan mærke, at det er til for dem.

KATALOG OM SAMARBEJDE MED BORGERE OG PÅRØRENDE

Katalog med inspiration til samarbejde med borgere og pårørende er under revidering.

KATALOG UNDER UDARBEJDELSE

INDSATSOMRÅDER

Samarbejde med borgere og pårørende er et af 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder, som har skabt forbedringer for borgere over hele verden.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

Borgerne på Kastanjehaven bliver involveret i hverdagslivet

 

På plejehjemmet Kastanjehaven på Frederiksberg arbejder medarbejderne på, at borgerne bliver involveret så meget som muligt i beslutninger om hverdagslivet på plejehjemmet.

Kastanjehaven har tidligere været en del af I sikre hænder, og det er metoder herfra, som de bruger til at afprøve, hvordan de involverer borgerne mere i hverdagen.

Forbedringsideer

Pjece til beboere og pårørende


Pjece til beboere og pårørende vedr. medicin


Medicinseddel til borgeren


Pjece om tryksår til borgere og pårørende


Materiale om tryksår til borgere og pårørende


Pjece til borgere om medicin


Pjece til borgere om infektioner


Pjece til borgere om tryksår


Pjece til borgere om fald


kvalit-1

Borgernes svar på Hvad er vigtigt for dig?-dagen bliver brugt i det videre arbejde

pia-tjoernelund-1jpg

”Jeg bliver rørt, når de kan selv”

pia-tjoernelundjpg

Alvorlige medicinfejl og tryksår kan udryddes i ældreplejen

rosengaardenjpg

Kommunerne spurgte: Hvad er vigtigt for dig?

helga-weinkausjpg

I dag går Helga til banko

ida-ottosenjpg

Video: Ida fik en værdig afslutning på livet

program-for-primaersektorkonferencenjpg

Konference sætter fokus på samarbejde med patienter og pårørende

medarbejder-taler-med-borgerjpg

I sikre hænder gæstede konference om brugerinddragelse

medarbejder-taler-med-borgerjpg

Konference sætter fokus på patientinddragelse

;