Underernæring og uplanlagt vægttab er særlig udbredt blandt ældre i plejebolig og i hjemmeplejen, og en forringet ernæringstilstand kan have en væsentlig betydning for den ældres sundhedstilstand.

Underernæring fører ofte til en øget sygelighed og kan øge risikoen for fald og knoglebrud. Underernæring kan desuden øge behovet for hjælp til at udføre de almindelige dagligdags handlinger, og det kan nedsætte livskvaliteten.

Fra 2019-2020 havde 4 kommuner, der tidligere har deltaget i I sikre hænder, et år til at afprøve og udvikle tiltag til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre. Kommunerne var Frederiksberg og Sønderborg fra I sikre hænder 1 og Greve og Aarhus fra I sikre hænder 2.

Det er erfaringer fra det ernæringsprojekt, der nu ligger til grund for ernæringsindsatsen. 

Video: Vejen til systematiske vejninger i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

Teamleder Jeannette Flatau fra gr. 23 i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje fortæller om arbejdet med at få vejet alle borgere med det formål at opspore og forebygge uplanlagt vægttab. Vejen dertil har krævet mange afprøvninger, ændringer af arbejdsgange og et vedvarende fokus. 

Ernæringsprojekt støttet af finansloven

Der var i finansloven for 2019 afsat 5 mio. kr. til, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed kunne udvikle og afprøve en metode i regi af I sikre hænder med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem.

INDSATSOMRÅDER

Ernæring er et af 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

Forbedringsideer

Videreudvikling af energitætte måltider


V.Æ.G.T.


Ernæringsindsatsen på risikotavlen


Pjece til borgere: Spis godt og undgå vægttab


Magneter til ernæringsindsatsen


Synligt ophængte muleposer med nummererede vægte


Samtale med køkkenet ved indflytning på plejecenter


Flowchart for ernæringsindsatsen i Hjemme- og Sygeplejen


Flyer: Hold øje med vægten


Optimering af samarbejde med private udbydere


Skema til korrekt vejning af borgerne


Vejning og ernæring på tavler


Anretning i portionsstørrelser


Foto til illustration af borgeres ønsker til mad


Plakat: 0-1-2-3 Vejning


Datavisualisering som motivation


Pjece: Hvorfor anbefaler vi, at du bliver vejet?


"Kræsekøleskab" til skæve måltider og optimering af korrekt ernæringsindtag


Opgaver og arbejdsgang ifm. kost


;