Underernæring og uplanlagt vægttab er særlig udbredt blandt ældre i plejebolig og i hjemmeplejen, og en forringet ernæringstilstand kan have en væsentlig betydning for den ældres sundhedstilstand.

Underernæring fører ofte til en øget sygelighed og kan øge risikoen for fald og knoglebrud. Underernæring kan desuden øge behovet for hjælp til at udføre de almindelige dagligdags handlinger, og det kan nedsætte livskvaliteten.

Fra 2019-2020 havde 4 kommuner, der tidligere har deltaget i I sikre hænder, et år til at afprøve og udvikle tiltag til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre. Kommunerne var Frederiksberg og Sønderborg fra I sikre hænder 1 og Greve og Aarhus fra I sikre hænder 2.

Det er erfaringer fra det ernæringsprojekt, der nu ligger til grund for ernæringsindsatsen. 

Der var i finansloven for 2019 afsat 5 mio. kr. til, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed kunne udvikle og afprøve en metode i regi af I sikre hænder med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem.

Teamleder Jeannette Flatau fra gr. 23 i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje fortæller om arbejdet med at få vejet alle borgere med det formål at opspore og forebygge uplanlagt vægttab. Vejen dertil har krævet mange afprøvninger, ændringer af arbejdsgange og et vedvarende fokus. 

Ernæring har stor betydning for de ældre og deres livskvalitet, og derfor har de på Plejehjemmet Abildgården i Aarhus Kommune rykket deres morgenmøde nogle timer frem, så borgerne kan få deres morgenmad tidligere på dagen. Dermed kan sulten og appetitten hos borgerne nå at blive større til frokosten.

Måden maden er anrettet på, gør en kæmpe forskel for, hvor meget borgerne spiser. Plejehjemmet Abildgården i Aarhus Kommune har blandt andet indkøbt nyt blåt porcelæn, og det har øget borgernes kalorieindtag. Mad er menneskers benzin og har derfor stor betydning for funktionsniveauet hos borgerne.

INDSATSOMRÅDER

Ernæring er et af 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

Forbedringsideer

Forbedringstavle sikrer læring af fejl


System med grænseværdier


Indkøb af farvet porcelæn


Videreudvikling af energitætte måltider


Ernæringsindsats på kørelisterne


V.Æ.G.T.


Ernæringsindsatsen på risikotavlen


Pjece til borgere: Spis godt og undgå vægttab


Magneter til ernæringsindsatsen


Synligt ophængte muleposer med nummererede vægte


Samtale med køkkenet ved indflytning på plejecenter


Flowchart for ernæringsindsatsen i Hjemme- og Sygeplejen


Flyer: Hold øje med vægten


Optimering af samarbejde med private udbydere


Skema til korrekt vejning af borgerne


Vejning og ernæring på tavler


Anretning i portionsstørrelser


Foto til illustration af borgeres ønsker til mad


Plakat: 0-1-2-3 Vejning


Datavisualisering som motivation


Pjece: Hvorfor anbefaler vi, at du bliver vejet?


"Kræsekøleskab" til skæve måltider og optimering af korrekt ernæringsindtag


Opgaver og arbejdsgang ifm. kost


teams-paa-scene-med-diplomer-ish-3-ls5-1000x500

I sikre hænder er vejen frem til en mere sikker ældrepleje: Se de flotte resultater

tavlemoede-hos-østbyens-hjemmepleje-i-horsens

Tavle giver overblik, sikrer læring og større patientsikkerhed i Horsens Kommune

ny-caroline-andersen-og-marlene-grabow-graensevaerdier-æroe

System hjælper til at opspore uplanlagt vægttab hos ældre hurtigt

ernaeringsworhshop-nov-2021

Workshop gav inspiration til at forebygge og opspore uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre

topbillede-fra-diaetisten

Sikre arbejdsgange er vigtige for de ældres ernæring

ernaeringsworkshop-grafik

Invitation til Ernæringsworkshop

alle-samlet-webianr-om-uplanlagt-vaegttab-af-sst-1000x508

Resultater, metoder og erfaringer fra ernæringsprojektet blev spredt af Sundhedsstyrelsen

inspirationskatalog

Nyt katalog giver inspiration til at opspore og forebygge uplanlagt vægttab hos ældre

vaegttab-skilt-1000x508

Video: Vejen til at få vejet borgerne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

julefrokost-4-sal-1000x508

Viden, fokus og tværfaglighed er våben i kampen mod underernæring og uplanlagt vægttab i Frederiksberg Kommune

sophia-hjaelper-borger-efter-vejning-1000x508

Ernæringsprojektet har givet flere faglige snakke og skabt motivation hos medarbejderne på Hjemmeplejen Fuglebakken

linda-foran-koeleskab-2-1000x508

Sønderborg har fået øget fokus på ernæring: De små ting gør en kæmpe forskel

greve-mia-giver-mad-1000x508

Forbedringsmetoder er nu dagligdag for Strandcentret Plejecenters medarbejdere

fuglebakken-vejninger-1000x508

Video: Viden om vejning har fået flere borgere på vægten

kraesekoeleskab-frederiksberg-1000x508

18 idéer til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab

aarhusfejring3-1000x508-aneblom

Sidste læringsseminar i ernæringsprojektet

triage-ernaering-1000x508

Sammenhæng og systematik i Sønderborg

ernaering-ls1-udskudt-1000x508

Ernæringsprojekt forlænget til oktober

frederiksberg_lt3_ernaering_1000x508jpg

Det tværfaglige i fokus på Frederiksberg

aarhus_lt2_top_1000x508jpg

Aarhus klar til at sætte handling bag vejninger

aarhus_ls1_ish_1000x508jpg

”Vi får systematikken med i hatten”

brunch_1000x508jpg

Kommuner godt i gang med afprøvninger

ernaeringsseminar_august2019_1000x508jpg

Første læringsseminar i ernæringsprojektet: Nu er kommunerne i gang

postits2_1000x508jpg

Ny indsats om ernæring under opstart

thyrajpg

I sikre hænder tænkt med i forslag til ny finanslov

;