Risikoen for at falde stiger med alderen, hvilket blandt andet skyldes fysisk tilstand, sygdomme og bivirkninger af medicin. 

Fald er en hyppigt forekommende hændelse blandt de borgere, der modtager sundhedsydelser i kommunerne. Fald kan have en række alvorlige konsekvenser fra kortvarige forbigående smerter til knoglebrud og andre læsioner, der kræver sygehusbehandling og i værste fald medfører blivende invaliditet eller død. 

Men fald kan forebygges med en systematisk indsats. I i sikre hænders faldindsats arbejder personalet i kommunerne med faldpakken, der skal sikre, at den proces bliver gennemført systematisk. 

Faldpakken fokuserer på at forebygge nye faldepisoder hos borgere, der har haft et aktuelt fald. Faldpakken indeholder tre elementer vedrørende forebyggelse af fald. Tilsammen beskriver elementerne den bedste kliniske praksis på området. Pakken gælder både beboere i plejecentre og borgere, der modtager personlig pleje ydet af kommunen.

INDSATSOMRÅDER

Fald er et af 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

Forbedringsideer

Forbedringstavle sikrer læring af fejl


Sensorer skal forebygge fald


Patientsikkerhedskalender for alle indsatsområder


Oversigt over antal dage siden sidste skade


Skema til dataindsamling af fald


Spillet Cirkelpower


Lommekort om fald


Fredagsfodbold


Pjece til borgere om fald


teams-paa-scene-med-diplomer-ish-3-ls5-1000x500

I sikre hænder er vejen frem til en mere sikker ældrepleje: Se de flotte resultater

tavlemoede-hos-østbyens-hjemmepleje-i-horsens

Tavle giver overblik, sikrer læring og større patientsikkerhed i Horsens Kommune

orawan-saetter-sensor-op-fald-fredericia

Borgere på plejehjem falder mindre takket være sensorer på stuerne

internationaforum_posterexhibitjpg

I sikre hænder til international konference

christel-braeuner-soerensenjpg

Sønderborg halverer fald i hjemmeplejen

pia-tjoernelundjpg

Alvorlige medicinfejl og tryksår kan udryddes i ældreplejen

helga-weinkausjpg

I dag går Helga til banko

medarbejder-hjaelper-borger-op-af-koerestoljpg

I sikre hænders faldindsats styrker fagligheden

fredagsfodbold-paa-flintholmjpg

Fredagsfodbold forebygger fald på plejehjem

medarbejder-hjaelper-borger-op-af-koerestoljpg

Faldpakken lanceres

;