Infektioner er hyppigt forekommende utilsigtede hændelser blandt de borgere, der modtager sundhedsydelser i kommunerne. Infektioner kan have en række alvorlige konsekvenser og i værste fald medføre sygehusindlæggelse, blivende invaliditet eller død.

En lang række faktorer medvirker til at øge risikoen for, at en borger får en infektion. Nogle af disse risikofaktorer kan reduceres eller fjernes helt, så infektionsrisikoen for den enkelte borger nedsættes. Det forudsætter, at sundhedsprofessionelle, der udfører pleje og behandling, er opmærksomme på infektionsrisici og systematisk forsøger at forebygge dette. Infektionspakken skal gøre det nemmere at sikre, at denne proces gennemføres systematisk, så forebyggelige infektioner undgås.

I I sikre hænders infektionsindsats arbejder personalet med infektionspakken, som beskriver de elementer, der ifølge sundhedsfaglige eksperter er de vigtigste i forhold til plejen og behandlingen på området. 

Infektionspakken består af tre områder: blærekatetre, mund- og tandhygiejne samt håndhygiejne. 

INDSATSOMRÅDER

Infektioner er et af 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

Forbedringsideer

Forbedringstavle sikrer læring af fejl


Patientsikkerhedskalender for alle indsatsområder


Skema til dataindsamling af kateterrelaterede infektioner


Patientsikkerhedskalender til lungebetændelser


Lommekort om tandbørsting


Screeningsværktøj til mund- og tandpleje


Oversigt over antal dage siden sidste skade


Pjece til borgere om infektioner


Kortspil om hygiejne


tavlemoede-hos-østbyens-hjemmepleje-i-horsens

Tavle giver overblik, sikrer læring og større patientsikkerhed i Horsens Kommune

oecd-haandhygiejne-ishdk

OECD-rapport: Forebyg infektioner i sundhedsvæsenet, og få investeringen syv-fold igen

haandhygiejnedag-ish-hjemmeside

Den Internationale Håndhygiejnedag 2021: Bakteriefrie hænder kan redde liv

vask-af-haender-hjemmeside

Tidligere I sikre hænder-kommune var rustet til pandemien takket være et sikkert hygiejnesystem

pia-tjoernelundjpg

Alvorlige medicinfejl og tryksår kan udryddes i ældreplejen

tandboerste2jpg

Tandbørsten skal redde liv på danske plejecentre

;