I I sikre hænder tager topledelsen - i højere grad end tidligere - direkte ansvar for kvalitetsområdet i kommunen. Lederne sidder ikke længere kun bag skrivebordet, men de kommer jævnligt ud på plejecentrene og i hjemmeplejen, hvor de blandt andet deltager i tavlemøder og drøfter forbedringsarbejdet med medarbejderne.

Denne form for synlig og afdelingsnær ledelse betyder, at lederne får en større indsigt i kvaliteten af plejen og behandlingen i ældreplejen og har en tættere dialog med personalet. Lederne kan komme med input, og medarbejderne får en direkte dialog med den øverste ledelse, som eksempelvis kan fjerne barrierer for det videre forbedringsarbejde på plejecentret eller i hjemmeplejen. 

Samtidig får topledelsen løbende data på udviklingen i arbejdet med at forbedre ældreplejen. Tidligere har det været vanskeligt at vurdere forbedringsarbejdet, fordi ledelse og personale først fik data på det et år eller et halvt år efter. Men med dugfriske tal i hånden ved de hele tiden, om borgerne får den rette pleje og behandling. 

De følgende tre udgivelser skaber rammen om ledelse af forbedringsarbejde:

 • High Impact Leadership

Her præsenteres tre dimensioner i ledelse af forbedringsarbejde.

  • Nye mentale modeller for ledere i deres arbejde med at redesigne rammerne for pleje og behandling, så der styres efter værdiskabelse for borgeren i stedet for volumen.
  • Effektfuld ledelsesadfærd: Der identificeres fem typer af ledelsesadfærd, der accelererer kulturændring og støtter forbedringsarbejdet, f.eks. engagement af personale og transparens.
  • Rammen for forbedringsledelse: Lederne kan se, hvor de skal fokusere deres indsats og ressourcer med henblik på ledelse af forbedringsarbejdet i samarbejde med tværfagligt forbedringsteam. Der er tre essentielle områder:
   • Arbejdet skal drives i samarbejde med borgere og civilsamfund
   • Den ønskede organisatoriske kultur skal formes og praktiseres
   • Ledere skal engagere aktører på tværs af sektorer og fagligheder
 • Sustaining Improvement

Her præsenteres en ramme, organisationer kan bruge til at fastholde forbedringer. Nøglen til fastholdelse er at have faste opgaver og ansvarsområder for ledere på alle niveauer i organisationen. Dokumentet indeholder et driverdiagram for ledelsesopgaven for ledere med personaleansvar, herunder standardisering af egne ledelsesopgaver i forbindelse med ledelse af forbedringsarbejde.

 • Whole System Quality

Her præsenteres en ramme med en holistisk tilgang til ledelse af forbedringsarbejde i en kontinuerligt lærende organisation. Det handler om at gøre organisationer klar til at lukke kvalitetskløften mellem den kvalitet som borgerne modtager og den kvalitet, som borgerne ønsker at modtage. Ledelsen skal være med til skabe en god faglig og borgeroplevet kvalitet gennem involvering og samarbejde med borgerne omkring deres ønsker.

Organisationen skal integrere kvalitetsplanlægning, kvalitetsforbedring og kvalitetskontrol mellem flere niveauer i organisationen.

LEDELSESBLOG

Tre ledere fra I sikre hænder 1 har skrevet blogindlæg om forbedringsarbejdet. 

>>> LÆS BLOGINDLÆGGENE

Resultaterne i I sikre hænder er opnået, fordi lederne er rykket ud fra kontorerne og er tættere ude i den hverdag, som personalet arbejder i. Ved tilstedeværelsen sender de et tydeligt signal om, at patientsikkerheden prioriteres højt.

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Kvalitet og patientsikkerhed – og hvordan vi handler på det – er kommet højere på dagsordenen ved vores møder og i vores udviklingsarbejde, idet vi nu i lederkredsen har et mere konkret fællessprog i forhold til forbedringsarbejdet.

Torben Laurén, sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune

Jeg er kommet meget tættere på medarbejderne og teamlederne, jeg fornemmer stemningen, og jeg får nye ledelsesinformationer, som jeg ikke kunne få på anden vis. Prioriter tiden i kalenderen, meget andet bliver overflødigt.

Inge Kromann, leder af personlig og praktisk hjælp i Lolland Kommune

De 5 værdier i forbedringsledelse

I sikre hænder skaber ny ledelsesform

International ekspert roser I sikre hænder

INDSATSOMRÅDER

Forbedringsledelse er et af 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

muething_ls5_1000x508jpg

De bedste til at blive bedre

simon_tulloch_1000x508jpg

Mellemledere i fokus på efterårets uddannelse

jette-rasmussenjpg

"Forbedringsarbejdet har udviklet mig som leder"

pia-tjoernelundjpg

Alvorlige medicinfejl og tryksår kan udryddes i ældreplejen

tavlemoederjpg

Ældrechefer: "Patientsikkerheden i kommunerne skal styrkes"

aidan-fowlerjpg-1

"Dit system må ikke afhænge af individet"

ældrecheferjpg

Sundheds- og ældrechefer hentede inspiration på international konference

grete-breinhildjpg

Blog: Fokus på lokal kvalitetsudvikling tæt på borgeren

frederiksbergs-borgmester-paa-besoegjpg

Frederiksbergs borgmester hylder I sikre hænder

grete-christensenjpg

Video: I sikre hænder skaber ny form for ledelse i kommunerne

jason-leitchjpg

Video: Sådan fastholdes momentum i forbedringsarbejdet

torben-laurénjpg

Blog: Større vidensdeling til gavn for patientsikkerheden og fagligheden

jan-bendixjpg

Nyt katalog om ledelse af forbedringsarbejde

jan-bendixjpg

Blog: I sikre hænder gør en forskel

carol-haradenjpg

"Håb er ikke en plan"

tavlemoedejpg

Stå-op-møder skaber ny ledelsesform på Lolland

jan-bendixjpg

I sikre hænder henter inspiration i USA

kursus-i-forbedringsledelsejpg

I sikre hænder lancerer nyt kursus for ledere

jason-leitch-2-jpg

Video: "Ingen varige forbedringer uden involvering fra ledelsen"

medarbejder-gaar-tur-med-aeldre-damejpg

Kommunerne har store forventninger

;