Tankegangen bag Tidlig opsporing er at muliggøre tidligere intervention og eventuel behandling for at forebygge yderligere svækkelse af helbredstilstanden eller tab af funktionsevne.

En tidlig opsporing og indsats kan potentielt være med til at fremme borgerens livskvalitet og i situationer forebygge behandlings- eller indlæggelseskrævende sygdom. I sidste ende kan Tidlig opsporing bidrage til at forebygge hospitalsindlæggelser.

I 2017 har Sundhedsstyrelsen udgivet rapporten "Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker. Anbefalinger til arbejdsgange og anvendelse af redskaber”. 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har samarbejdet med Sønderborg og Frederiksberg Kommuner fra I sikre hænder 1 for at afprøve Sundhedsstyrelsens anbefalinger i praksis.

I dette katalog præsenteres erfaringer fra de to kommuner omkring både arbejdsgange og nogle af de værktøjer, der anvendes til Tidlig opsporing. Udover erfaringer beskrives kommunernes forslag til lokale tilpasninger af anbefalingerne samt håndtering af de udfordringer, som de to kommuner har oplevet.

Kataloget skal ses som inspiration, der kan danne afsæt for implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i egen kommune. 

Tidlig opsporing

Vi bruger ’Tidlig opsporing’ som forkortelse for Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker.

Med hjemmeplejen på besøg hos Edith

I Sønderborg Kommune har de udviklet en systematik til tidlig opsporing og forebyggelse for at forhindre indlæggelser, der kunne være undgået.

Kom med social- og sundhedsassistent Mille Korsgaard Ziethen på besøg hos 87-årige Edith Ravn.

Triagemøde i Sønderborg - sparring og handling

Vi er i hælene på daglig leder Lone Kelm, der leder triagemødet, der afholdes tre gange om ugen hos Distrikt Fjords hjemme- og sygeplejegruppe i Sønderborg Kommune.

På triagemødet drøftes borgerne, og der lægges en handlingsplan. 

Fokusborgermøde med hjulet på Frederiksberg

I Frederiksberg Kommune bruger de Hjulet som redskab til at arbejde systematisk med tidlig opsporing og forebyggelse hos ældre.

Hjulet er både med i lommen, når de er ude hos borgeren, men det er også en rettesnor til det ugentlig fokusborgermøde, der holdes hos Howitzvej Gruppe 23. 

INDSATSOMRÅDER

Tidlig opsporing er et af 8 indsatsområder i I sikre hænder.

>>> SE ALLE INDSATSOMRÅDERNE

METODER

I sikre hænder anvender internationalt anerkendte metoder.

>>> LÆS MERE OM METODERNE

teams-paa-scene-med-diplomer-ish-3-ls5-1000x500

I sikre hænder er vejen frem til en mere sikker ældrepleje: Se de flotte resultater

tavlemoede-hos-østbyens-hjemmepleje-i-horsens

Tavle giver overblik, sikrer læring og større patientsikkerhed i Horsens Kommune

alle-5x100-dage-uden-medicinfejl-og-indlaeggelser-marts-2022

Sådan har 5 teams undgået medicinfejl med lægekontakt og forebyggelige indlæggelser i 100 dage

navne-daekket-til-tidlig-opsporing-kolding-og-guldborgsund

Magneter med billeder og triagering på mobilen hjælper til tidlig opsporing hos borgere i ældreplejen

tidlipopsporing_ish_1000x508jpg

Nyt katalog giver inspiration til arbejdet med Tidlig opsporing

tobs_navn_lodtraekning_1000x508jpg

I sikre hænder sætter fokus på tidlig opsporing

;