For at fastholde og sprede forbedringsarbejdet skal det virke meningsfyldt

10. maj 2023 |

Gribskov Kommune deler sine erfaringer med at fastholde og sprede I sikre hænder til andre enheder i kommunen. At det skal give mening for medarbejderne, at der er tid til oplæring, og at sprede i mindre bidder har stor betydning for, at spredningen lykkes.

Borgernes sikkerhed i ældreplejen er højnet i 15 kommuner

27. april 2023 |

15 kommuner har gennem det 2-årige I sikre hænder højnet borgernes sikkerhed og kvaliteten af plejen og skabt større faglig stolthed og arbejdsglæde for medarbejderne. Det er sket gennem metoder til at skabe systematiske arbejdsgange, løbende fokus på læring og udvikling og tværfagligt samarbejde.

10 års arbejde med forbedringer i ældreplejen har bragt borgerne i 33 af landets kommuner i sikre hænder

27. april 2023 |

At højne sikkerheden og kvaliteten for borgerne i ældreplejen har medarbejdere i en 3. del af Danmarks kommuner gennem I sikre hænder arbejdet målrettet med. Siden 2013 har 3 runder af programmet bl.a. resulteret i færre medicinfejl, tryksår, fald og forebyggelige indlæggelser og skabt større arbejdsglæde for medarbejderne.

Sikre arbejdsgange og nye kompetencer øger arbejdsglæden hos medarbejderne

27. februar 2023 |

I sikre hænder skaber ikke kun øget sikkerhed for borgerne, men øger også arbejdsglæden og motivationen for medarbejderne ved bl.a. at skabe faglig stolthed, ejerskab og sammenhold.

I sikre hænder vises frem på en af verdens største konferencer om patientsikkerhed og kvalitet

22. februar 2023 |

Sundhedsprofessionelle fra hele verden kan lade sig inspirere af arbejdet med borgersikkerhed, kvalitet og forbedringer i I sikre hænder, som bliver præsenteret på den store internationale konference International Forum on Quality and Safety in Healthcare.

4 x webinarer: Få metoder og værktøjer til at højne borgernes sikkerhed i ældreplejen både som medarbejder og leder

18. januar 2023 |

I sikre hænder tilbyder 4 webinarer i februar og marts 2023, hvor du kan høre, hvordan I kan skabe varige forbedringer til gavn for borgernes sikkerhed.

Undgå dokumentationsfælden, og skab mere tid til borgerne

16. december 2022 |

Sønderborg Kommune ryddede op i dokumentation og arbejdsgange og fik skabt en kultur bygget på tillid og ikke kontrol. Det har frigivet tid til omsorg og nærvær for borgerne og skabt større arbejdsglæde.

Faglighed, fejring og festbilleder er nøgleordene for læringsseminar 5: Se billeder og tweets

1. december 2022 |

Det næstsidste læringsseminar for de 15 kommuner i I sikre hænder blev afholdt i november 2022. Læringsseminaret bar præg af høj faglighed inden for forbedringsmetoder, flotte resultater til gavn for borgerne og god energi til at fortsætte med forbedringsarbejdet.

Medicin Fald Tidlig opsporing Ernæring

I sikre hænder er vejen frem til en mere sikker ældrepleje: Se de flotte resultater

24. november 2022 |

Kommunerne i I sikre hænder kan bryste sig af at have skabt en sikker ældrepleje, hvor antallet af medicinfejl, fald, uplanlagt vægttab og forebyggelige indlæggelser er minimeret. I 300, 200 og 100 dage har borgerne undgået fejl, mangler og skader, der kan forebygges.

Tryksår

International Stop Tryksårsdag: Tryksår kan helt udryddes, hvis borgerne er i sikre hænder

17. november 2022 |

Borgere i ældreplejen er i særlig risiko for at få tryksår, hvilket kan nedsætte livskvaliteten markant og i værste fald have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Det kan lade sig gøre at forebygge og helt udrydde tryksår – det har kommunerne fra forbedringsprogrammet I sikre hænder vist.

Medicin Tryksår Fald Infektioner Tidlig opsporing Ernæring

Tavle giver overblik, sikrer læring og større patientsikkerhed i Horsens Kommune

28. september 2022 |

En tavle og tavlemøder har gjort en betydelig forskel for borgernes sikkerhed på store dele af sundheds- og ældreområdet i Horsens Kommune. Tavlen sikrer, at medarbejderne hurtigt lærer af fejl og utilsigtede hændelser, og accelererer indsatsen for borgerne, da medarbejderne hurtigere spotter og handler på observationer.

Medicin

Medicinsikkerheden i top: 4 år med nærmest ingen medicinfejl med lægekontakt på døgnrehabilitering

15. september 2022 |

Den internationale patientsikkerhedsdag sætter fokus på medicin uden skade. Medicinsikkerheden kan højnes markant, viser Vital Horsens Døgnrehabilitering. De er gået fra at have 10 dage mellem hver medicinfejl med lægekontakt til kun 11 fejl på over 4 år. Læs, hvilke forbedringer, der har været de vigtigste, for at give borgerne en øget medicinsikkerhed.

Borgere & pårørende

Borgernes svar på Hvad er vigtigt for dig?-dagen bliver brugt i det videre arbejde

30. juni 2022 |

Vallensbæk og Horsens var blandt de kommuner fra I sikre hænder, som var med til at markere den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag den 9. juni. Kommunerne gjorde det ikke alene, for over hele verden spurgte sundhedsprofessionelle borgerne: Hvad er vigtigt for dig?

Medicin

Bogkasser, et uforstyrret rum og forståelse blandt kollegaer mindsker medicinfejl og frigiver tid til borgere med demens

23. maj 2022 |

På Plejecenter Kærbo i Vesthimmerlands Kommune har de styrket medicinsikkerheden for deres beboere med demens og fået mere tid til omsorg og nærvær. Da borgerne har en demenssygdom, har det givet et ekstra lag af tænke over, når løsningerne skulle findes. Men fandt blev de.

Hvad er vigtigt for dig? - Spørg borgerne den 9. juni

20. april 2022 |

Der er ikke længe til Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni - vær med til at markere dagen sammen med sundhedsprofessionelle verden over.

Medicin Tidlig opsporing

Sådan har 5 teams undgået medicinfejl med lægekontakt og forebyggelige indlæggelser i 100 dage

11. marts 2022 |

Fem teams har opnået 100 dage uden henholdsvis medicinfejl med lægekontakt og forebyggelige indlæggelser. Læs, hvad der har haft størst betydning for de fem teams for at komme dertil.

Tidlig opsporing

Magneter med billeder og triagering på mobilen hjælper til tidlig opsporing hos borgere i ældreplejen

21. februar 2022 |

Tidlig opsporing er vigtig for at forebygge yderligere svækkelse af helbredstilstanden eller tab af funktionsevne hos ældre. På Kongsbjerghjemmet i Kolding Kommune og i hjemmeplejen Grønsund i Guldborgsund Kommune har de fundet på tiltag, der hjælper medarbejderne med at opspore tidligere.

Fald

Borgere på plejehjem falder mindre takket være sensorer på stuerne

16. februar 2022 |

Der er større risiko for at falde med alderen, og derfor er forebyggelse af fald også et indsatsområde i I sikre hænder. På demensafdelingerne på plejehjemmet Hybyhus i Fredericia Kommune sætter medarbejderne sensorer på nogle af beboernes stuer – og det har mindsket antallet af fald.

Ernæring

System hjælper til at opspore uplanlagt vægttab hos ældre hurtigt

17. januar 2022 |

På Marstal Ældrecenter på Ærø har de knækket koden for, hvordan de hurtigt opsporer uplanlagt vægttab hos deres beboere. Et smart system gør medarbejderne opmærksomme på, når en borgers vægt er uden for det normale.

1, 2, 3 år med én medicinfejl: Tjeklister er hovedingrediensen

9. december 2021 |

Hvordan er det lykkedes Hjemmeplejen Vestervang i Aarhus Kommune er nå op på snart 3,5 år med kun én medicinfejl med lægekontakt? Sygeplejerske Sara Reuter giver dig opskriften.

Ernæring

Workshop gav inspiration til at forebygge og opspore uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre

3. november 2021 |

Workshoppen tog udgangspunkt i resultater, ideer og erfaringer fra Ernæringsindsatsen under I sikre hænder, hvor fire kommuner over et år har arbejdet med at forebygge og opspore uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre.

Se billederne: 3. læringsseminar bød på netværking, kommunikation og borgerinddragelse

20. oktober 2021 |

Som I sikre hænder skrider længere og længere frem, får deltagerne flere og flere redskaber til arbejdet med forbedringer. Læs hvilke, og se billederne fra læringsseminar 3, som for første gang blev afholdt i den virkelige verden på Hotel Scandic i Kolding.

Ernæring

Sikre arbejdsgange er vigtige for de ældres ernæring

15. september 2021 |

Læs artiklen fra Diætisten om ernæringsindsatsen, der har været et skridt i retning af at reimplementere ernæringspolitikker, se på de tilhørende arbejdsgange samt afprøve og implementere forbedringer, der øger patientsikkerheden for den enkelte borger, når vi taler om opsporing og forebyggelse af uplanlagt vægttab.

Ernæring

Invitation til Ernæringsworkshop

8. september 2021 |

Alle kommuner inviteres til Ernæringsworkshop, hvor der er mulighed for at blive klogere på forebyggelse af uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre og til at høre om de gode erfaringer, der er opnået i arbejdet med forebyggelse og opsporing af uplanlagt vægttab og underernæring i ernæringsindsatsen.

Sommer er ikke lig med pause fra I sikre hænder

30. august 2021 |

Kommunerne i I sikre hænder har henover sommeren været godt i gang med forbedringsarbejdet. Læs postkortene, som tre kommuner har sendt til sine kollega-kommuner.

Ernæring

Resultater, metoder og erfaringer fra ernæringsprojektet blev spredt af Sundhedsstyrelsen

25. juni 2021 |

I midten af juni præsenterede kommunerne fra ernæringsprojektet under I sikre hænder deres resultater, metoder og erfaringer på Sundhedsstyrelsens webinar om at forebygge og opspore uplanlagt vægttab hos ældre, hvor mere end 500 deltog.

Ernæring

Nyt katalog giver inspiration til at opspore og forebygge uplanlagt vægttab hos ældre

24. juni 2021 |

Et nyt inspirationskatalog beskriver fire kommuners tiltag, ideer og materialer til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos borgere i ældreplejen.

Håndbold, rygning og gåture: Borgerne blev spurgt, hvad der er vigtigt for dem

21. juni 2021 |

Over hele verden spurgte sundhedsprofessionelle borgerne: hvad er vigtigt for dig? den 9. juni. Flere kommuner fra I sikre hænder var med til at markere dagen, som til tider bød på overraskende svar fra borgerne. Èn af kommunerne var Ringkøbing-Skjern.

Tryksår

International opmærksomhed: Der er laaaangt imellem tryksårene hos tidligere I sikre hænder-kommune

31. maj 2021 |

Metoderne fra I sikre hænder har fået opmærksomhed på en international konference om tryksår. En tidligere I sikre hænder-kommune fremlagde sine resultater og metoder, som stammer fra programmet. Tryksår kan helt undgås, var budskabet.

Vær med til at markere Hvad er vigtigt for dig?-dagen

20. maj 2021 |

Der er ikke længe til Hvad er vigtigt for dig?-dagen den 9. juni, som vi hos I sikre hænder håber, at I sundhedsprofessionelle vil være med til at markere.

Én stor I sikre hænder familie samlet til 2. læringsseminar: - Vi er ikke alene

17. maj 2021 |

Deltagere fra projektet I sikre hænder 3 var samlet virtuelt til det 2. læringsseminar i maj 2021. Følelsen af sammenhold og ikke at være alene var gennemgående på de to dage, som også bød på endnu mere viden om forbedringsarbejde. Se også deltagernes billeder fra dagen.

Infektioner

OECD-rapport: Forebyg infektioner i sundhedsvæsenet, og få investeringen syv-fold igen

5. maj 2021 |

Den 5. maj markerer WHO den internationale håndhygiejnedag og reklamerer dermed for en enkel praksis, der har stor betydning for patientsikkerheden. Bedre håndhygiejne og andre interventioner, der forebygger smitte i sundhedsvæsenet, er blandt de bedste patientsikkerhedsinvesteringer, fremgår det af en rapport fra OECD.

Infektioner

Den Internationale Håndhygiejnedag 2021: Bakteriefrie hænder kan redde liv

5. maj 2021 |

Den 5. maj er det den internationale håndhygiejnedag, der i år har fokus på håndhygiejne ved 'the point of care'. Infektioner kan nemlig forebygges, hvis sundhedspersonalet rengør deres hænder, når det er anbefalet. Se videoen, hvor de usynlige bakterier bliver synlige.

Medicin

DemensDagene 2021: Medicin kan påvirke dementes livskvalitet

4. maj 2021 |

Den 10.-11. maj er det DemensDagene, som hvert år sætter fokus på nyeste viden på området, hvor temaet i år er sundhed og livskvalitet. Livskvaliteten for demente kan øges ved at skære ned på den store mængde medicin, som demente ofte får unødigt – det har de oplevet på Sophienborg Plejehjem i Hillerød.

Kommuner og konsulenter går hånd i hånd om forbedringsarbejdet

24. marts 2021 |

Kommuner er i fuld gang med de værktøjer, som de fik på første læringsseminar. For at sikre fremdrift og hjælpe kommunerne videre i deres forbedringsarbejde har konsulenter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed været på besøg hos de 15 kommuner.

Frederiksberg Kommunes ernæringsindsats fremhævet af Styrelsen for Patientsikkerhed til læring for andre

22. marts 2021 |

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet 20 projekter, der har styrket patientsikkerheden, i et læringskatalog. Frederiksberg Kommunes indsats i ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder er et af de få udvalgte. Projektet handler om opsporing og forebyggelse af uplanlagt vægttab hos ældre.

Infektioner

Tidligere I sikre hænder-kommune var rustet til pandemien takket være et sikkert hygiejnesystem

18. marts 2021 |

En veletableret hygiejneorganisation er årsagen til, at den tidligere I sikre hænder-kommune, Lolland Kommune-, var rustet til COVID-19-opgaven og i stor udstrækning har kunnet holde COVID-19 ude af plejehjemmene. Siden 2013 har en hygiejnesygeplejerske nemlig sikret gode arbejdsgange på plejehjemmene.

Kommunernes ambitioner for 2022: Vi er Danmarks bedste plejehjem

26. februar 2021 |

720 dage uden medicinfejl, spredning af resultater til resten af kommunen og Danmarks bedste plejehjem er nogle af de ambitioner, som de 15 kommuner i I sikre hænder 3 håber, der kommer på forsiden af den lokale avis.

Ernæring

Video: Vejen til at få vejet borgerne i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje

19. februar 2021 |

Vejning af borgere kan være med til at forebygge uplanlagt vægttab. Og i Frederiksberg Kommune troede gruppe 23 i hjemmeplejen, at de vejede borgerne. Men først nu efter mange afprøvninger og ændringer af arbejdsgange ved de, at de får vejet alle de borgere, der vil vejes.

1. læringsseminar var en god cocktail af velforberedte og engagerede kommuner

27. januar 2021 |

Til første læringsseminar blev det tydeligt, at de 15 kommuner i I sikre hænder 3 er vidt forskellige. To ting havde de dog til fælles: De var alle meget velforberedte og engagerede. Og så deler de mange af de samme ønsker og mål for udbyttet af I sikre hænder.

Klar, parat, læringsseminar: Vi flytter fokus fra at tro til at vide

25. januar 2021 |

I sikre hænder 3 er for alvor skudt i gang med det første læringsseminar, hvor de 15 nye kommuner har fået de nødvendige redskaber til at løbe over startlinjen.

Foranalyser giver kommuner en god start på I sikre hænder

14. januar 2021 |

Som opvarmning til forbedringsprogrammet I sikre hænder 3 har de 15 deltagende kommuner, som noget nyt, været igennem en foranalyse, der skal sikre et mere tilpasset forløb for de enkelte kommuner.

Ernæring

Viden, fokus og tværfaglighed er våben i kampen mod underernæring og uplanlagt vægttab i Frederiksberg Kommune

12. januar 2021 |

I Frederiksberg Kommune har ernæringsprojektet givet medarbejderne i hjemmeplejen og på plejehjemmene en fælles mission i arbejdet for at forebygge og opspore underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre.

Patientsikkerhedspakker opdateret på hjemmesiden

11. januar 2021 |

Tryksår, medicin, fald og infektioner er alle områder, der arbejdes med i I sikre hænder, og i forbindelse med I sikre hænder 3 er der netop udgivet nye versioner af alle pakker her på hjemmesiden.

Ernæring

Ernæringsprojektet har givet flere faglige snakke og skabt motivation hos medarbejderne på Hjemmeplejen Fuglebakken

17. december 2020 |

Bedre faglige diskussioner, øget motivation på grund af synlige data og flere ældre, der vejes, er nogle af de ting, som Hjemmeplejen Fuglebakken i Aarhus Kommune har fået ud af at være med i ernæringsprojektet.

Ernæring

Sønderborg har fået øget fokus på ernæring: De små ting gør en kæmpe forskel

16. december 2020 |

Takket være ernæringsprojektet har Hjemmeplejen Egernsundeved og Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Sønderborg Kommune fået fokus på og viden om ernæring. Det har ført til store som små tiltag, men ifølge medarbejderne kan selv de små ting gøre en stor forskel.

Ernæring

Forbedringsmetoder er nu dagligdag for Strandcentret Plejecenters medarbejdere

8. december 2020 |

For medarbejderne på Strandcentret Plejecenter i Greve Kommune er metoderne fra ernæringsprojektet ikke længere metoder, men en inkorporeret del af hverdagen.

Ernæring

Video: Viden om vejning har fået flere borgere på vægten

1. december 2020 |

Hjemmeplejen Fuglebakken i Aarhus Kommune får nu vejet flere af deres borgere, efter at de i forbindelse med ernæringsprojektet er blevet bedre til at informere om, hvorfor det er vigtigt.

Ernæring

18 idéer til at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab

13. november 2020 |

De 4 kommuner, der har deltaget i Ernæringsprojektet, deler deres bedste idéer og materialer, som de har udviklet i forbindelse med deres arbejde med at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab systematisk.

Her er de 15 nye kommuner i I sikre hænder

8. oktober 2020 |

15 kommuner har netop fået besked om, at de er en del af I sikre hænder 3. Som del af programmet lærer medarbejderne metoder til at skabe systematiske arbejdsgange med det overordnede formål, at borgerne i ældreplejen skal have den rette behandling og pleje til rette tid.

Ernæring

Sidste læringsseminar i ernæringsprojektet

8. oktober 2020 |

Kan underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre forebygges? Ja, med systematiske arbejdsgange, en tværfaglig indsats og løbende afprøvninger til at skabe forbedringer. Det har de fire kommuner i ernæringsprojektet bevist.

Ernæring

Sammenhæng og systematik i Sønderborg

30. september 2020 |

Opkvalificering af medarbejdere, videndeling på tværs og systematik i vejninger og indsatser var nogle af de temaer, der gennemsyrede det sidste læringstræf i ernæringsprojektet for Sønderborg Kommune.

Ernæring

Ernæringsprojekt forlænget til oktober

1. juli 2020 |

Fire kommuners arbejde med at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre har været på nedsat blus under coronakrisen. Derfor er ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder forlænget til oktober.

Medicin

Erfaringer fra I sikre hænder videreføres til projekt med botilbud

22. juni 2020 |

Medicinsikre botilbud er et nyt projekt, der har til formål at øge medicinsikkerheden for borgere på botilbud. Projektet tager afsæt i erfaringer fra I sikre hænder, hvor de deltagende kommuner allerede har vist, at medicinfejl kan udryddes.

Stor interesse for 3. bølge: Se præsentationer og video fra infomøder

11. juni 2020 |

15 nye kommuner får mulighed for at blive del af I sikre hænder, når 3. bølge af forbedringsprogrammet rulles ud til efteråret. I begyndelsen af juni blev der afholdt to infomøder for interesserede kommuner, og interessen var stor.

Blog: Patientsikkerhed under en pandemi

19. marts 2020 |

Flere af de klassiske værktøjer inden for patientsikkerhed er meget aktuelle i den situation, vi aktuelt står i. Metoderne er ekstra relevante, hvis sundhedsprofessionelle kommer til at arbejde under pressede forhold i omgivelser, som de måske ikke er vant til. Det skriver vicedirektør i PS! Vibeke Rischel i nyt blogindlæg.

Ældrepleje i coronaens tid

19. marts 2020 |

Coronavirussen – eller COVID-19 – betyder øget pres på alle dele af sundhedsvæsenet, ikke mindst ældreplejen. Vi har samlet nyheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed om begrænsning af besøg og en ny hotline til medarbejdere. Derudover er der også inspiration til at tage samtalen med bekymrede borgere.

Ansøg om at deltage i I sikre hænder

6. marts 2020 |

Erfaringerne fra I sikre hænder skal udbredes til flere kommuner. Dansk Selskab for Patientsikkerhed søger derfor 15 kommuner, der ønsker at deltage i udbredelse af forbedringsprogrammet I sikre hænder.

Invitation til infomøder om 3. bølge af I sikre hænder

6. marts 2020 |

Informationsmøder om I sikre hænder – hvordan kan din kommune være med til at forbedre kvalitet og patientsikkerhed for borgerne? Det kan du høre om på virtuelle informationsmøder den 2. og 9. juni 2020.

Ernæring

Det tværfaglige i fokus på Frederiksberg

17. februar 2020 |

”Du er ikke alene” lød et af de gennemgående temaer på det 3. læringstræf i Frederiksberg Kommune. I løbet af dagen fik teamene mulighed for at gøre status over deres afprøvninger, nu hvor de er over halvvejs i ernæringsprojektet.

3. bølge af I sikre hænder på vej

7. februar 2020 |

”Vi har tidligere set rigtig gode resultater af I sikre hænder, og de erfaringer skal vi have ud til endnu flere kommuner til gavn for borgerne.” Sådan lyder det fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i forbindelse med, at der nu er afsat midler til en 3. bølge af I sikre hænder.

Ernæring

Aarhus klar til at sætte handling bag vejninger

6. februar 2020 |

De forskellige teams i Aarhus er ved at have systematiske arbejdsgange til at få borgerne vejet. Næste skridt er nu at sikre, at der også handles, når vægten viser uplanlagt vægttab eller underernæring. Det fremgik af det andet læringstræf i kommunen i forbindelse med ernæringsindsatsen.

Medicin

Komplekse dispenseringer kræver tid og kompetencer

30. januar 2020 |

Et nyt screeningsværktøj sikrer, at der er de rette kompetencer og tid til at håndtere komplekse medicinhåndteringer i Helsingør Kommune. Det er med til at mindske medicinfejl og øge patientsikkerheden for borgerne.

Ernæring

”Vi får systematikken med i hatten”

22. oktober 2019 |

Aarhus Kommune er kommet med i ernæringsprojektet, og dermed arbejder 4 kommuner nu med at udvikle tiltag og arbejdsgange til at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre. For Aarhus Kommune betyder deltagelsen en øget fokus på systematik og spredning til flere enheder i kommunen.

Tryksår

OBS-meddelelse fra styrelse anbefaler I sikre hænder

22. oktober 2019 |

Der sker jævntligt fejl med betjeningen af tryksårsforebyggende madrasser og puder. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed udsendt en OBS-meddelelse, hvor de henviser til I sikre hænders tryksårsindsats.

Ernæring

Kommuner godt i gang med afprøvninger

21. oktober 2019 |

Pommes frites fra grillbaren, fælles brunch, synlige vægte, tavlemagneter, indbydende madanretning og inddragelse af medarbejdere fra køkkenet. Det er blot nogle af de tiltag, der er ved at blive afprøvet af idérige medarbejdere fra kommunerne i ernæringsprojektet.

Ernæring

Første læringsseminar i ernæringsprojektet: Nu er kommunerne i gang

28. august 2019 |

Den 20. august samledes over 120 ansatte i ældreplejen til læringsseminar på Comwell i Kolding. Det var startskuddet til det kommende års ernæringsprojekt, og tre kommuner var med til opstarten. Læs mere og se billeder her.

Ernæring

Ny indsats om ernæring under opstart

27. juni 2019 |

Tre kommuner går efter sommerferien i gang med nyt projekt i regi af I sikre hænder, der handler om at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre. Workshop med faglig ekspertgruppe er netop afholdt.

Ledelse

De bedste til at blive bedre

26. juni 2019 |

We want to be the best at becoming better. Således lyder ambitionen for Cincinnati Children’s Hospital i USA. Chief Quality Officer Stephen E. Muething var i Danmark i forbindelse med læringsseminar med I sikre hænder, og han kom også forbi ældreplejen i Frederiksberg Kommune.

18 kommuner har nu afsluttet forløb med I sikre hænder

25. juni 2019 |

I alt 18 kommuner har nu forbedret patientsikkerheden i ældreplejen gennem programmet I sikre hænder. Styregruppen bag ser nu på, hvordan erfaringer og metoder kan udbredes til endnu flere kommuner, og der er stor interesse.

Medicin

Når hjemmeplejen rykker ud i Mariagerfjord Kommune

20. juni 2019 |

Video: Når borgere udskrives i Mariagerfjord Kommune, får de inden for 24 timer besøg af en hjemmesygeplejerske. Det er bl.a. for at følge op på den medicin, borgeren har fået med hjem fra sygehuset.

Læringsseminar 5 i fejringens tegn: Se billeder og tweets

29. maj 2019 |

Tirsdag den 21. maj blev det 5. og sidste læringsseminar afholdt for de 13 ”nye” kommuner i I sikre hænder. Det blev markeret med rød løber, undervisning og fejring med diplomer og stående klapsalver.

Stor kapacitet på kommende læringsseminar

14. maj 2019 |

Hvad har Toyotas principper at gøre med forbedringer i sundhedsvæsenet? Det kan deltagerne på et læringsseminar i næste uge høre om, når de får besøg af Stephen E. Muething fra Cincinnati Children’s Hospital i USA, der er kendt som et af de mest patientsikre hospitaler i verden.

Øjenkontakt på læringsseminar førte til erfa-gruppe

11. april 2019 |

Geografien - og et læringsseminar - har bragt 6 projektledere fra Østjylland sammen i en erfa-gruppe. Her har de skabt et tillidsfuldt rum for idéudveksling og sparring. De deler både det, der er svært, og de gode idéer, der udvikles i deres kommuner.

I sikre hænder fremhævet på Patientsikkerhedskonference

10. april 2019 |

På den netop afholdte Patientsikkerhedskonference 2019 i København blev resultaterne fra I sikre hænder ved flere lejligheder fremhævet som godt forbedringsarbejde, der skaber patientsikkerhed for borgerne.

Tidlig opsporing

Nyt katalog giver inspiration til arbejdet med Tidlig opsporing

27. februar 2019 |

Tidlig opsporing er et nyt indsatsområde under I sikre hænder. Der er netop udkommet et katalog med erfaringer fra Sønderborg og Frederiksberg kommuner samt anbefalinger til implementering.

Medicin

Et år uden medicinfejl på Karolinelundscentret

26. februar 2019 |

Den 15. februar rundede Karolinelundscentret i Silkeborg Kommune et skarpt hjørne: 365 dage uden medicinfejl. Det blev fejret med beboerne.

Invitation til infomøder om I sikre hænder

22. februar 2019 |

Nu har din kommune mulighed for at høre mere om, hvordan I kan arbejde med metoderne i I sikre hænder og derved skabe store forbedringer for både borgere og medarbejdere.

Tryksår

Stabile processer fejret i Hillerød

21. februar 2019 |

3 enheder på plejecentre i Hillerød har inden for de seneste par måneder fejret 300 uden dage uden tryksår, og det er et godt tegn på, at der er opnået stabile processer med ændrede systematiske arbejdsgange.

Medicin

200 dage uden medicinfejl på Lysbro i Silkeborg

12. februar 2019 |

Den 18. januar kunne gruppe 2 på Lysbro Plejecenter fejre 200 dage uden medicinfejl.

På Syddjurs spredes tavlerne af sig selv

11. februar 2019 |

Brug af tavler er noget af det, der for alvor har gjort en forskel i forbedringsarbejdet i Syddjurs Kommune. Selv teams, der endnu ikke arbejder med I sikre hænder, har taget tavlerne til sig.

Medicin

Hjemmeplejen Vestervang har knækket koden

21. december 2018 |

Vedholdenhed og en ændret dagsorden har været med til at knække koden for Hjemmeplejen Vestervang. Nu har de set, at forbedringsarbejdet virker, og at medicinfejl kan undgås med en systematisk indsats.

Nyhedsbreve understøtter forbedringsarbejdet

20. december 2018 |

I Thisted Kommune udsendes fire gange om året et nyhedsbrev til alle, der arbejder med I sikre hænder. Her deles bl.a. nye initiativer og resultater.

Medicin

Fejringer på stribe i Silkeborg Kommune

14. december 2018 |

Medicinfejl er stærkt nedadgående i Silkeborg Kommune, hvor slutningen af året har budt på en række fejringer af både 100, 200 og 300 dage uden medicinfejl hos forskellige teams.

Medicin

300 dage uden medicinfejl på Plejehjemmet Grønnegården

12. december 2018 |

Medicinskabe til alle beboere og nye arbejdsrutiner har været medvirkende til, at Plejehjemmet Grønnegården i Aabenraa Kommune den 22. november kunne fejre 300 dage uden medicinfejl, der har krævet lægekontakt.

Tryksår

Værd at fejre: ”Nu skyldes vores resultater ikke tilfældigheder”

11. december 2018 |

Da Team GoSafe opnåede 100 dage uden tryksår, valgte de at fejre det med alle afdelinger på Gildhøjhjemmet i Brøndby Kommune. Det skaber nemlig motivation, synlighed og inspirerer på tværs.

Medicin

Sygefravær halveret hos pilotenhed efter I sikre hænder

21. november 2018 |

Demens- og HjerneCentrum Aarhus er blevet en helt anden arbejdsplads, siden de kom med i I sikre hænder. Strukturerede arbejdsgange har medvirket til større arbejdsglæde og et halveret sygefravær.

Tryksår

Tryksårsdag 2018: Se billeder fra kommunerne

20. november 2018 |

Den 15. november var det Stop Tryksårsdag, og det blev markeret over hele verden. I sikre hænders kommuner deltog også og benyttede dagen til at tale med borgerne om forebyggelse af tryksår og skabe synlighed omkring forbedringsarbejdet.

Tryksår

Tryksårsdagen 2018 i tweets

19. november 2018 |

Den internationale Tryksårsdag blev ikke kun markeret i kommunerne. Også på Twitter blev der sat fokus på I sikre hænders resultater og arbejdet med tryksårspakken. Vi har udvalgt 10 tweets fra dagen her.

Del jeres gode forbedringsidéer

16. november 2018 |

Har I udviklet et skema til dataindsamling, fundet en god måde at synliggøre antal ’dage siden sidste…’ eller måske afprøvet og opfundet en god måde at dispensere medicin? Så del det med de andre kommuner.

Tryksår

Tryksårsdag 2018: Forbedringsarbejdet giver borgerne tryghed

15. november 2018 |

Kommunerne i I sikre hænder deltager den 15. november i den internationale Tryksårsdag. Gennem systematisk forbedringsarbejde har de vist, at tryksår kan forebygges og elimineres, og det er noget at være stolt af, mener samarbejdsparterne bag projektet.

Fejringer og medieomtale giver motivation

12. oktober 2018 |

Dét at fejre sine succeser og resultater – og at få dem omtalt i medierne – virker som drivkraft i forbedringsarbejdet. Det viser spørgeskemaundersøgelse fra I sikre hænder om effekten af kommunikation.

Læringsseminar 4: Idéudveksling, inspiration og høj energi

11. oktober 2018 |

Stemningen på Munkebjerg i Vejle var præget af idéudveksling, høj energi og en stemning af at være godt på vej, da de 13 nye kommuner i I sikre hænder mødtes til Læringsseminar 4 den 8.-9. oktober.

Tryksår

300 dage uden tryksår hos Dahliahuset

10. oktober 2018 |

Den 12. september 2018 nåede Dahliahuset i Greve Kommune op på 300 dage uden tryksår. Det er blevet fejret med diplom, tale og kage.

Tryksår

Krav til vikarer har sikret stabilitet hos pilotenhed i Brøndby

4. oktober 2018 |

Et sommerferiekit og oplæring af vikarer har været med til at sikre systematikken hos Ældrecentret Æblehavens Hus 12 i Brøndby Kommune. Det er en del af forklaringen på, at det nu er over 300 dage siden seneste tryksår hos borgerne.

Tryksår

Billeder: Fodens Dag 2018

3. oktober 2018 |

Kommunerne i I sikre hænder markerede Fodens Dag den 20. september med bl.a. sansebane, kage og fodbad. Se billeder fra dagen, og læs om de gode initiativer i kommunerne her.

Tryksår

Foden er i fokus – og I sikre hænder

19. september 2018 |

Den 20. september er det Fodens Dag, og det markerer vi igen i år i I sikre hænder under budskabet: Fødderne er i sikre hænder. Her kan du læse om nogle af de tiltag, kommunerne har iværksat for at sætte fokus på foden.

Medicin

Aabenraa har minimeret medicinfejl

18. september 2018 |

Antallet af medicinfejl hjemme hos borgerne er nedbragt betragteligt, efter at Aabenraa Kommune er kommet med i I sikre hænder.

Ernæring

I sikre hænder tænkt med i forslag til ny finanslov

4. september 2018 |

Underernæring og uplanlagt vægttab er særligt udbredt blandt ældre i plejebolig og i hjemmeplejen. Derfor ønsker regeringen med deres forslag til finanslov at give I sikre hænder mulighed for at udvikle og afprøve metoder, der kan forebygge dette.

Ledelse

Mellemledere i fokus på efterårets uddannelse

3. september 2018 |

’Daglig ledelse af forbedringsarbejde’ er titlen på efterårets uddannelse for mellemledere, som begynder i september. Se i videoen, hvad tidligere deltagere har fået ud af forløbet.

KL-direktør på kommunebesøg i Brøndby

31. august 2018 |

Direktør i KL, Kristian Heunicke, har været med på besøg i Brøndby Kommune, og han har stor tiltro til arbejdsmetoden bag I sikre hænder og de resultater, den kan skabe.

Medicin

Erfaringer fra Billund delt med P4’s lyttere

3. august 2018 |

Et dødsfald efter en overdosis af gigtmedicin satte før sommerferien medicinfejl i fokus. P4 Trekanten sendte derfor en reporter til Omme Centret i Billund Kommune for at høre om deres erfaringer fra I sikre hænder. Her kom lytterne både med på besøg i doseringsrummet og forbi tavlen i personalerummet.

Medicin

En arbejdsmetode, der rykker

5. juli 2018 |

Systematiske arbejdsgange, inddragelse af medarbejdere fra begyndelsen og åbenhed har ført til, at plejehjemmet Montebello i Helsingør nu har kunnet fejre 500 dage uden medicinfejl.

Tryksår

Videoer giver introduktion til forbedringsarbejdet

4. juli 2018 |

Animationsvideoer bruges til oplæring og spredning i Greve Kommune. Det er et godt værktøj, fordi ”det er lettere at se en video på 3,5 minutter end at læse en procedure på ti sider,” som projektlederen bag videoerne siger.

Tidlig opsporing

I sikre hænder sætter fokus på tidlig opsporing

2. juli 2018 |

Ny indsats omhandler tidlig opsporing af ændringer hos ældre. Målet er at udvikle en pakke eller et katalog, der systematisk kan understøtte det arbejde, der allerede foregår i kommunerne. Vi har trukket lod blandt alle, der er kommet med forslag til navnet på indsatsen, og en vinder er fundet.

Borgerne blev spurgt: Hvad er vigtigt for dig?

12. juni 2018 |

Hvad er vigtigt for dig? Det spurgte sundhedsprofessionelle over hele Danmark – og i udlandet – borgere om den 6. juni. Stort set alle kommuner fra I sikre hænder var med til at markere dagen. Bl.a. var PS!-formand Karin Friis Bach ude med hjemmeplejen på Frederiksberg, mens der blev spist is i Sønderborg.

Morten Münster: Lav løsninger til rigtige mennesker

24. maj 2018 |

Adfærdsdesign handler om at gøre det let at gøre det rigtige. Sådan lød det fra ekspert i adfærdsdesign Morten Münster, da han holdt oplæg for omkring 300 deltagere på Læringsseminar 3 i maj.

Læringsseminar 9: Se billederne

23. maj 2018 |

Den 17. maj mødtes de fem pilotkommuner til det 9. læringsseminar. Vi har samlet nogle billeder fra dagen.

Læringsseminar 3: De 13 kommuner er godt i gang

22. maj 2018 |

I midten af maj deltog I sikre hænders 13 nye kommuner i deres tredje læringsseminar. Vi har samlet nogle af højdepunkterne i form af tweets og billeder her.

International konference gav deltagere oplevelse af at være på rette spor

14. maj 2018 |

Den 2. – 4. maj var der International Forum i Amsterdam. 16 medarbejdere og projektledere fra I sikre hænders kommuner var med. Vi har spurgt fire af dem, hvad de tog med sig hjem.

Tryksår

200 dage uden tryksår på Skovvang Plejecenter

7. maj 2018 |

Skepsis er vendt til stolthed blandt medarbejderne på Skovvang Plejecenter i Allerød Kommune. I april kunne de fejre 200 dage uden tryksår på 1. salen, og siden november er der udført HUSK på 100 % af de relevante borgere.

Tryksår

Analyse: Tryksårspakken kan betale sig

1. maj 2018 |

Kommunen får frigjort ressourcer, samtidig med at borgerne slipper for tryksår. Det viser en sundhedsøkonomisk evaluering fra Sønderborg Kommune.

Fald Medicin

I sikre hænder til international konference

19. april 2018 |

Medarbejdere og projektledere fra I sikre hænder får mulighed for at hente ny viden og inspiration hjem fra udlandet, når de deltager i International Forum i Amsterdam til maj. To kommuner deltager med posters.

Tryksår

300 dage uden tryksår på Nældebjerg Plejecenter

18. marts 2018 |

Søndag den 11. marts var det 300 dage siden beboerne i B-huset på Nældebjerg Plejecenter i Greve Kommune havde haft et forebyggeligt tryksår i kategori 2-4.

Thyra Frank besøger Sønderborg

13. marts 2018 |

Ældreminister Thyra Frank fik mandag d. 12. marts en praktisk indføring i, hvordan personalet anvender tavler i I sikre hænder.

"Vores tavler betyder større gennemsigtighed i arbejdet"

21. februar 2018 |

Læs interview med Helene Maria Hansen, som er sygeplejerske på plejecenteret Kastanjehaven på Frederiksberg.

”Jeg tænker kvalitet på en ny måde”

21. februar 2018 |

Læs interview med Martin Gurre Pedersen, som er sygeplejerske på rehabiliteringscenteret Kristianslyst i Thisted Kommune.

"Min faglige selvtillid er højnet"

21. februar 2018 |

Læs interview med Vivi Brix Jacobsen, der er social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen på Frederiksberg Kommune.

Fald

Sønderborg halverer fald i hjemmeplejen

14. februar 2018 |

Distrikt Fjord i Sønderborg Kommune har i forbindelse med I sikre hænder reduceret antallet af fald med 50 procent. Systematisk brug af forbedringsmodellen, tidstro data og tværfagligt samarbejde har ført til forbedringen, men vejen dertil har været fyldt med forhindringer.

”PDSA’er hjælper mig med at omsætte ideer til forbedringer”

7. februar 2018 |

Læs interview med Kathrine Josefsen, der er social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen Nord i Thisted Kommune.

Medicin Tryksår

Thisted Kommune styrker samarbejde med sygehus

6. februar 2018 |

Forbedringsarbejdet i projektet I sikre hænder har fået Thisted til at kigge på, hvordan kommunen forbedrer patientsikkerheden i overgangen til sygehuset.

Tryksår

”Jeg elsker mit arbejde som sosu-assistent”

7. december 2017 |

Læs interview med Brian Paulsen, der er social- og sundhedsassistent på Tangshave Plejecenter i Sønderborg Kommune.

Tryksår

Simulation styrker arbejdet med at forebygge tryksår

7. december 2017 |

Efter en periode med mange tryksår, måtte personalet på Skovcentret i Lolland Kommune tænke nyt og anderledes. Løsningen blev simulation.

Tryksår

Stor opbakning til personalets tryksårsarbejde

16. november 2017 |

I forbindelse med Tryksårsdagen d. 16. november viser Karen Stæhr, Grete Christensen og mange andre deres støtte til kommunernes arbejde med at forebygge tryksår. Se billederne.

Tryksår

Billeder: Kommunerne forebygger tryksår

16. november 2017 |

Den 16. november sætter hele verden fokus på forebyggelse af tryksår. Det sker også i I sikre hænder, hvor kommunerne blandt andet viser antallet af dage uden tryksår. Se billederne.

Tryksår

Kommuner fejrer forebyggelse af tryksår

16. november 2017 |

Den 16. november foregår den verdensomspændende Tryksårsdag, og det markerer kommunerne i I sikre hænder med forskellige aktiviteter.

Ledelse

"Forbedringsarbejdet har udviklet mig som leder"

27. oktober 2017 |

Læs interview med Jette Rasmussen, der er leder på Stokkemarke Plejecenter i Lolland Kommune.

Over 300 mennesker deler viden om forbedringer

27. oktober 2017 |

Rekordmange sundhedsprofessionelle, kvalitetsmedarbejdere og ledere fra de 13 kommuner, som blev en del af I sikre hænder i 2016, deltog i det andet læringsseminar for at dele viden og erfaringer om forbedringsarbejdet.

Tavlemøder styrker fagligheden på Frederiksberg

23. oktober 2017 |

På plejehjemmet Kastanjehaven på Frederiksberg samles personalet på tværs af faggrupper hver dag til tavlemøder for at dele viden om beboerne. Magasinet Pleje har været med til et af møderne.

Se billeder fra læringsseminar

13. oktober 2017 |

Over 300 mennesker deltog i det andet læringsseminar for de 13 nye kommuner i I sikre hænder.

Hent præsentationer fra læringsseminar 2

9. oktober 2017 |

Dem 10.-11. oktober mødes de 13 kommuner, som blev en af I sikre hænder i 2016, til det andet læringsseminar. Hent præsentationer fra seminaret.

Tryksår

Billeder: Fodens Dag 2017

22. september 2017 |

De 18 kommuner i I sikre hænder markerede Fodens Dag d. 21. september. Se billeder fra dagen.

Tryksår

Fødderne er i sikre hænder

21. september 2017 |

Den 21. september foregår Fodens Dag, og det markerer de 18 kommuner i I sikre hænder ved at sætte ekstra fokus på deres arbejde med at forebygge tryksår.

Tryksår

Sådan markerer kommunerne Fodens Dag

21. september 2017 |

Kommunerne i I sikre hænder markerer Fodens Dag d. 21. september med en masse arrangementer i ældreplejen. Se her, hvordan det sker.

Internationale eksperter gæster læringsseminar

18. september 2017 |

Når der er læringsseminar for de 13 nye kommuner i I sikre hænder d. 10.-11. oktober, bliver det med besøg fra forbedringseksperter fra USA og Skotland.

Borgere & pårørende

”Jeg bliver rørt, når de kan selv”

14. september 2017 |

Læs interview med Pia Tjørnelund, der er hjemmesygeplejerske i Sønderborg Kommune.

Tryksår Medicin Fald Infektioner Ledelse Borgere & pårørende

Alvorlige medicinfejl og tryksår kan udryddes i ældreplejen

11. september 2017 |

Ved at arbejde på nye måder kan kommunerne styrke sikkerheden for borgerne - og øge fagligheden og arbejdsglæden for personalet. Det viser evaluering af fem kommuners arbejde i projektet 'I sikre hænder', som for første gang giver et samlet overblik over indsatsen.

Ledelse

Ældrechefer: "Patientsikkerheden i kommunerne skal styrkes"

11. september 2017 |

Læs kronik i Kristeligt Dagblad af sundheds- og ældrecheferne i de fem pilotkommuner i I sikre hænder.

Medicin

963 dage uden medicinfejl på bosted

4. september 2017 |

Med metoderne fra I sikre hænder er Bostedet Grønningen i Thisted Kommune gået fra pille-dosering i papirrod til en sikker proces med inddragelse af beboerne.

Tryksår

"Det giver så meget arbejdsglæde"

2. september 2017 |

Magasinet Danske Kommuner har været forbi Sønderborg Kommune og besøgt Viggo og Margrethe og personalet i hjemmeplejen.

I sikre hænder får international opmærksomhed

1. september 2017 |

Det danske forbedringsarbejde i kommunerne høster ros og opmærksomhed fra udlandet. International ekspert kalder det unikt.

”Jeg er vist det, man kalder en datanørd”

2. august 2017 |

Læs interview med Henriette Hansen, som er social- og sundhedsassistent på Skovcentret i Lolland Kommune.

Deltag i Danmarks største konference om patientsikkerhed i kommunerne

13. juli 2017 |

Den 1.-2. november afholder Dansk Selskab for Patientsikkerhed den årlige Primærsektorkonference om patientsikkerhed i og omkring kommunerne. Forbedringsarbejdet i I sikre hænder er på programmet.

Ledelsen i Aarhus prøvede kræfter med PDSA’er

4. juli 2017 |

Tidstro data, driverdiagrammer, PDSA'er og andre metoderne fra I sikre hænder var på programmet, da der blev afholdt strategimøde for blandt andre ledelsen i Aarhus - Område Midt.

Succes med åbent hus

3. juli 2017 |

Der blev delt erfaringer om forbedringsarbejdet på tværs af kommunegrænser, da de nye kommuner i I sikre hænder besøgte pilotkommunerne.

Åbent hus i billeder

3. juli 2017 |

Frederiksberg, Sønderborg og Viborg slog dørene op for de 13 nye kommuner i I sikre hænder med formålet om at udveksle erfaringer om forbedringsarbejde. Se billeder.

Borgere & pårørende

Kommunerne spurgte: Hvad er vigtigt for dig?

16. juni 2017 |

Tirsdag den 6. juni 2017 satte sundhedspersonale ekstra fokus på borgernes ønsker, behov og håb. Anledningen var den verdensomspændende Hvad er vigtigt for dig?-dag, som nogle af kommunerne i I sikre hænder deltog i.

Ledelse

"Dit system må ikke afhænge af individet"

6. juni 2017 |

Fokuser på borgerne, ledelsen og fejlkulturen i det fortsatte forbedringsarbejde. Sådan lyder rådene fra Aidan Fowler til I sikre hænders pilotkommuner, som går fra projekt til drift. Læs interview med chefen for forbedringsarbejdet i Wales.

Tryksår

Fagbladet FOA besøger I sikre hænder

5. juni 2017 |

Fagbladet FOA har været på forbedringstur til ældreplejen i Frederiksberg og Brøndby Kommune for at opleve personalets arbejde med blandt andet at forebygge tryksår.

Forbedringsteamene i Silkeborg udveksler læring

1. juni 2017 |

Pilotenheder i Silkeborg Kommune mødtes for at udveksle erfaringer og ideer om arbejdet i I sikre hænder. Der blev også tid til at fejre to milepæle i forbedringsarbejdet.

Se billeder fra læringsseminar 8

19. maj 2017 |

Den 16. maj 2017 var Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg Kommuner samlet til læringsseminar. Se billeder fra seminaret.

Ledelse

Sundheds- og ældrechefer hentede inspiration på international konference

3. maj 2017 |

Sundheds- og ældrechefer fra de 13 nye kommuner i I sikre hænder deltog i den internationale konference om kvalitet og patientsikkerhed. Hør hvad de tog med hjem til forbedringsarbejdet.

Forbedringerne spirer i de nye kommuner

2. maj 2017 |

Personalet i de 13 kommuner, som blev en del af I sikre hænder i 2016, er ved at få begreber som PDSA’er og tidstro data under neglene. Det viser den første rundtur til kommunerne.

Deltag i Hvad er vigtigt for dig?-dag

27. april 2017 |

Tirsdag den 6. juni 2017 sætter sundhedspersonale fokus på borgernes behov, ønsker og håb. Anledningen er den verdensomspændende Hvad er vigtigt for dig?-dag, som din afdeling eller institution kan blive en del af.

Ledelse

Blog: Fokus på lokal kvalitetsudvikling tæt på borgeren

27. april 2017 |

Igennem arbejdet med forbedringsmodellen i I sikre hænder har vi ret hurtigt kunnet implementere tiltag, der virker, skriver Grete Breinhild, ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune, i sit blogindlæg om forbedringsarbejdet i I sikre hænder.

Ledelse

Frederiksbergs borgmester hylder I sikre hænder

14. april 2017 |

Politikere i Frederiksberg Kommune - heriblandt borgmesteren - anerkender personalets indsats for at skabe sikker pleje og behandling for borgerne i ældreplejen i forbindelse med I sikre hænder.

Ledelse

Video: I sikre hænder skaber ny form for ledelse i kommunerne

21. marts 2017 |

Forbedringsarbejdet i I sikre hænder har sat sine spor på ledelsesgangene i kommunerne.

Gamle kommuner inviterer nye kommuner på besøg

20. marts 2017 |

Til sommer åbner nogle af pilotkommunerne i I sikre hænder dørene for de 13 nye kommuner, så de kan få ideer og inspiration til forbedringsarbejdet.

”Vi er blevet bedre til at dele viden”

20. marts 2017 |

Se video om forbedringsarbejdet i hjemmeplejen i Frederiksberg Kommune.

Tilmeld dig årets konference om patientsikkerhed

17. marts 2017 |

Forbedringsarbejde i kommunerne er på programmet, når Dansk Selskab for Patientsikkerhed holder Patientsikkerhedskonferencen d. 19.-20. april 2017.

Nyt katalog samler erfaringer om tavlemøder

13. marts 2017 |

Tavler og tavlemøder er centrale redskaber i arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden i ældreplejen. Det beskriver et nyt katalog fra I sikre hænder.

Ledelse

Video: Sådan fastholdes momentum i forbedringsarbejdet

9. marts 2017 |

Jason Leitch, leder af afdelingen for patientsikkerhed og kvalitetsforbedring i det skotske sundhedsministerium, giver fire råd til, hvordan personale og ledelse skaber og bevarer motivationen omkring forbedringsarbejdet.

Ledelse

Blog: Større vidensdeling til gavn for patientsikkerheden og fagligheden

20. februar 2017 |

Det ta'r kun fem minutter. På korte, daglige tavlemøder deler personale på tværs af faggrupper viden om borgenes funktionsniveau til gavn for patientsikkerheden og fagligheden, skriver Torben Laurén, sundheds- og omsorgschef i Frederikberg Kommune, sit blogindlæg om forbedringsarbejdet i I sikre hænder.

Sønderborg hylder de gode forbedringsideer

13. februar 2017 |

Hver måned uddeler Sønderborg Kommune en pris til en forbedringside eller –historie, som skaber læring for hele organisationen om arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden af plejen og behandlingen.

Nye kommuner brugte Smarties til at øve sig på metoderne fra I sikre hænder

12. februar 2017 |

13 nye kommuner skal i gang med projekt I sikre hænder, og den 7.-8. februar 2017 blev det første læringsseminar afviklet.

Ledelse

Nyt katalog om ledelse af forbedringsarbejde

10. februar 2017 |

Ledelse af forbedringsarbejde er et af indsatsområderne i projektet I sikre hænder, og nu lanceres i en opdateret version af kataloget om forbedringsledelse.

Katalog samler erfaringer fra I sikre hænder

6. februar 2017 |

Fem kommuner har nytænkt arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i ældreplejen i forbindelse med projektet I sikre hænder. Deres erfaringer er nu samlet i et katalog til inspiration for de 13 nye I sikre hænder-kommuner og resten af det kommunale Danmark.

Ledelse

Blog: I sikre hænder gør en forskel

23. januar 2017 |

Med projekt I sikre hænder har Jan Bendix Jensen fået langt bedre muligheder for at lede kvalitetsarbejdet i Thisted Kommune, skriver han i sit blogindlæg om forbedringsarbejdet i I sikre hænder.

Virtuelle tavlemøder i Viborg styrker arbejdet med patientsikkerhed

19. januar 2017 |

Tavler og tavlemøder spiller en central rolle i forbedringsarbejdet med at give borgerne en sikker pleje og behandling. Men hvordan holder man møder, når personalet er spredt på forskellige matrikler? I Viborg Kommune har de fundet en løsning.

"Vi forebygger tryksår, medicinfejl, fald og infektioner"

9. januar 2017 |

Siden 2013 har personale i de fem pilotkommuner i projekt I sikre hænder arbejdet for at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling. Se billeder af personalet.

Karen Stæhr: "I sikre hænder løfter fagligheden i ældreplejen"

4. januar 2017 |

Karen Stæhr, sektorformand i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, roser I sikre hænder for at styrke fagligheden og øge personalets arbejdsglæde. Hun er glad for, at projektet nu udbredes til flere kommuner. Se videointerview.

Frederiksberg præsenterer erfaringer på konference om patientsikkerhed

4. januar 2017 |

Forbedringsarbejdet i projekt I sikre hænder er på programmet, når Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder den årlige Patientsikkerhedskonference i april.

Forbedringsrejsen i kommunerne fortsætter

5. december 2016 |

Oprindeligt skulle I sikre hænder slutte med udgangen af 2016, men på grund af projektets markante resultater fortsætter pilotkommunerne forbedringsarbejdet, og metoderne udbredes til nye kommuner.

Tryksår

På Lolland er tryksår i sikre hænder

29. november 2016 |

I sikre hænders tryksårsindsats styrker personalets faglighed og fører til nye, forbedrede arbejdsgange i Lolland Kommune. Samtlige plejecentre og hjemmeplejedistrikter tager metoderne i brug.

Billeder: Forberedelsesseminar for de nye kommuner

25. november 2016 |

På forberedelsesseminaret for de 14 nye kommuner i I sikre hænder mødtes ledere på alle niveauer for at for en introduktion til projekt I sikre hænder. Se billederne.

Billeder: Læringsseminar 7

24. november 2016 |

Den 22. november 2016 mødtes de fem pilotkommuner i I sikre hænder til det officielt sidste læringsseminar i projektet for at fejre de imponerende resultater, de har opnået. Se billederne.

Tryksår

Lolland markerede Tryksårsdagen

19. november 2016 |

Sammen med nabokommunerne og -sygehuset satte Lolland Kommune fokus på det vigtige arbejde med at forebygge tryksår.

Tryksår

Sådan markerer kommunerne Tryksårsdagen

18. november 2016 |

Torsdag d. 17. november 2016 markerer hele verden Tryksårsdag. På plejehjem og i hjemmepleje i de fem pilotkommuner i I sikre hænder blev dagen markeret med forskellige aktiviteter. Se billederne.

Tryksår

Billeder: Sønderborg forebygger tryksår

17. november 2016 |

Torsdag d. 17. november 2016 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i Sønderborg udrydder tryksår i ældreplejen. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tryksår

Billeder: Frederiksberg forebygger tryksår

17. november 2016 |

Torsdag d. 17. november 2016 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i Frederiksberg udrydder tryksår i ældreplejen. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tryksår

Billeder: Viborg forebygger tryksår

17. november 2016 |

Torsdag d. 17. november 2016 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i Viborg udrydder tryksår i ældreplejen. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tryksår

Billeder: Thisted forebygger tryksår

17. november 2016 |

Torsdag d. 17. november 2016 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i Thisted udrydder tryksår i ældreplejen. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tryksår

Billeder: Stor opbakning til tryksårsarbejdet

17. november 2016 |

Sophie Løhde, Karen Stæhr, Grete Christensen med flere viser deres opbakning til kommunernes arbejde med at forebygge tryksår i forbindelse med Tryksårsdagen d. 17. november 2016. Se billederne.

Tryksår

Billeder: "Vi forebygger tryksår"

17. november 2016 |

Torsdag d. 17. november 2016 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i de fem pilotkommuner i I sikre hænder har vist, at det kan lade at udrydde tryksår. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjemene og i hjemmeplejedistrikterne.

Tryksår

Billeder: Lolland forebygger tryksår

17. november 2016 |

Torsdag d. 17. november 2016 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i Lolland Kommune udrydder tryksår i ældreplejen. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tryksår

”Vi forebygger tryksår”

8. november 2016 |

Torsdag den 17. november 2016 foregår den verdensomspændende Tryksårsdag. Projekt I sikre hænder markerer dagen med budskabet om, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår.

Tryksår

100 dage uden tryksår på Margretecentret

8. november 2016 |

Personale, beboere og pårørende fejrede 100 dage uden tryksår på plejecentret Margretecentret.

Video: Sønderborg deler erfaringer om forbedringsarbejde

4. november 2016 |

Folk med interesse i forbedringsarbejde strømmede til Sønderborg Kommune i forbindelse med Primærsektorkonference om kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne. Se video.

Tryksår

Nem adgang til hjælpemidler reducerer tryksår i Thisted

13. oktober 2016 |

I forbindelse med projekt I sikre hænder har Thisted Kommune skabt mere smidige arbejdsgange mellem personalet i ældreplejen og afdelingen for hjælpemidler. Det betyder færre tryksår hos borgerne.

Kommunikation styrker forbedringsarbejdet i kommunerne

12. oktober 2016 |

Omtale i medierne og andre former for kommunikation er en drivkraft for personalets arbejde med at sikre pleje og behandling af høj kvalitet. Det viser undersøgelse af kommunikationen i projekt I sikre hænder.

Sundhedsminister deltager i læringsseminar

11. oktober 2016 |

I sikre hænders læringsseminar d. 22. november får besøg af sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde.

Tryksår Medicin Fald Borgere & pårørende

I dag går Helga til banko

22. september 2016 |

I tre år var 89-årige Helga Weinkaus ikke i stand til at gå, men så satte hun et mål sammen med sundhedspersonalet på Broager Plejecenter i Sønderborg: Hun ville gå igen.

Kommunerne præsenterer erfaringer på Primærsektorkonference

21. september 2016 |

Forbedringsarbejdet i projekt I sikre hænder er på programmet, når Dansk Selskab for Patientsikkerhed i november afholder den årlige Primærsektorkonference.

Nye kommuner forbereder sig til forbedringsarbejdet

16. september 2016 |

I sikre hænder startede i fem kommuner i 2013. Med afsæt i deres gode erfaringer er nye kommuner nu i gang med at forberede sig til forbedringsarbejdet i 2017.

Tryksår

I sikre hænder tager hånd om fødderne

15. september 2016 |

Den 15. september er Fodens Dag. Det markerer de fem pilotkommuner i projekt I sikre hænder ved at sætte ekstra fokus på tryksår på fødderne.

Fald

I sikre hænders faldindsats styrker fagligheden

1. september 2016 |

Med I sikre hænder har de fem pilotkommuner fået nye metoder, som gør personalet i stand til systematisk at forebygge fald hos borgerne.

Nye kommuner er klar til forbedringer i ældreplejen

10. august 2016 |

Begejstringen i de nye kommuner over at komme med i projekt I sikre hænder er ikke til at tage fejl af. Se reaktionerne.

Ledelse

"Håb er ikke en plan"

1. august 2016 |

Læs interview med international ekspert i forbedringsarbejde, Carol Haraden.

I Viborg er borgerne i trygge og sikre hænder

25. juli 2016 |

I Viborg Kommune giver projektet I sikre hænder borgerne større tryghed og sundhedspersonalet større arbejdsglæde.

Tryksår

Fødderne skal i sikre hænder

19. juli 2016 |

Den 17. september sætter hele Danmark fokus på foden – også kommunerne i projekt I sikre hænder.

Tryksår

Stokkemarke Plejecenter fejrer 300 dage uden tryksår

20. juni 2016 |

Forbedringsmodel, systematik og tværfaglighed har gjort tryksår til en sjælden hændelse på Stokkemarke Plejecenter.

Flere kommuner går til kamp mod medicinfejl og tryksår

6. juni 2016 |

Fem kommuner har i projektet I sikre hænder vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og medicinfejl i ældreplejen. Nu får borgerne i 13 nye kommuner glæde af de succesfulde og prisvindende metoder, som har opnået international anerkendelse.

I sikre hænder inspirerer til ny pris

6. juni 2016 |

Nyhedsbrevet Kommunal Sundhed lancerer prisen ’Den Gyldne Tråd’, der belønner de bedste nye initiativer i det nære sundhedsvæsen.

Tysk minister besøger Sønderborg

25. maj 2016 |

Social- og sundhedsministeren i Niedersachsen hentede inspiration i Sønderborgs arbejde med projekt I sikre hænder.

Norsk delegation tog til Thisted

19. maj 2016 |

Nordmænd besøgte Thisted Kommune for at høre om forbedringsledelse i projektet I sikre hænder.

Se billeder fra læringsseminar 6

12. maj 2016 |

Den 10.-11. maj afholdt I sikre hænder det 6. læringsseminar, og det skete sammen med projektet Sikker Psykiatri.

Tryksår

Sønderborg præsenterer tryksårsarbejde i Berlin

19. april 2016 |

På en international konference viste Sønderborg Kommune resultater på, at tryksår kan elimineres i ældreplejen.

Din kommune kan komme med i projekt I sikre hænder

12. april 2016 |

Fem kommuner har med projektet I sikre hænder vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl i ældreplejen. De gode erfaringer skal ud til flere kommuner, og nu kan din kommune ansøge om at blive en del af I sikre hænder.

”Samarbejde skaber bedre kvalitet i sundhedsvæsenet”

4. april 2016 |

Kvalitetsdagsordenen spreder sig til kommunerne, og i 2016 skal projektet I sikre hænder udbredes til flere kommuner. Ifølge Thomas Adelskov, formand for KL's sundhedsudvalg, er bedre samarbejde mellem sektorer afgørende for kvaliteten i fremtidens sundhedsvæsen.

Kommunebesøg: Ideerne sprudler i ældreplejen

4. april 2016 |

Rundtur viser, at forbedringsarbejdet i de fem kommuner er fyldt med inspirerende tiltag.

Sønderborg Kommune henter inspiration på sygehus

17. marts 2016 |

Sønderborg kommune besøgte Kolding Sygehus for at høre nærmere om erfaringerne fra projektet Patientsikkert Sygehus.

I sikre hænder skærper de faglige diskussioner

11. marts 2016 |

Frederiksberg Kommunes arbejde med metoderne i projekt I sikre hænder styrker de faglige diskussioner mellem medarbejderne i ældreplejen. Det betyder, at personalet har fået et endnu større fokus på at forebyggelse.

Medicin

Poser skaber større medicinsikkerhed på Frederiksberg

24. februar 2016 |

Med fire farvede poser i borgernes hjem forsøger hjemmeplejen på Frederiksberg at reducere utilsigtede hændelser og efterdoseringer.

”I sikre hænder har helt klart styrket fagligheden”

22. februar 2016 |

Projektet I sikre hænder viser vejen for det fremtidige arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne, mener Karen Stæhr, sektorformand i FOA og bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Ledelse

Stå-op-møder skaber ny ledelsesform på Lolland

18. februar 2016 |

I forbindelse med projekt I sikre hænder deltager ledelsen i Lolland Kommune som noget nyt i såkaldte stå-op-møder i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Ledelse

I sikre hænder henter inspiration i USA

18. januar 2016 |

Chefer fra de fem kommuner i projekt I sikre hænder fik amerikansk inspiration til arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i ældreplejen.

Fra tal til mennesker

11. januar 2016 |

Under finanskrisen foretog Brian Paulsen et udsædvanligt karriereskift og byttede tal ud med mennesker. I dag er han en del af projektet I sikre hænder i Sønderborg Kommune og har vundet en pris for arbejdet.

Fald

Fredagsfodbold forebygger fald på plejehjem

3. januar 2016 |

Flintholm Plejeboliger på Frederiksberg bruger stole-fodbold til at forhindre fald blandt beboerne.

Video: Sundhedsordfører roser I sikre hænder

8. december 2015 |

Liselott Blixt, sundheds- og ældreordfører i Dansk Folkeparti, ser med stor interesse på resultaterne i projekt I sikre hænder. Se interview.

Tryksår

Lolland spreder I sikre hænder til resten af ældreplejen

1. december 2015 |

De nye plejecentre og hjemmeplejedistrikter i Lolland Kommune er begejstret for metoderne i projekt I sikre hænder.

Medicin

KL-formand roser indsats på botilbud

1. december 2015 |

Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov, fremhæver I sikre hænders arbejde med at reducere medicinfejl på botilbud.

Tryksår

Hele verden sætter tryk på forebyggelse af tryksår

17. november 2015 |

Torsdag den 19. november 2015 foregår den internationale Tryksårsdag. Projekt I sikre hænder markerer dagen med budskabet om, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår.

Tryksår

Billedserie: Frederiksberg forebygger tryksår

14. november 2015 |

Torsdag d. 19. november 2015 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i Frederiksberg udrydder tryksår i ældreplejen. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tryksår

Billedserie: Sønderborg forebygger tryksår

14. november 2015 |

Torsdag d. 19. november 2015 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i Sønderborg udrydder tryksår i ældreplejen. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tryksår

Billedserie: Thisted forebygger tryksår

14. november 2015 |

Torsdag d. 19. november 2015 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i Thisted udrydder tryksår i ældreplejen. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tryksår

Billedserie: Viborg forebygger tryksår

14. november 2015 |

Torsdag d. 19. november 2015 markerer hele verden Tryksårsdag. Personalet i Viborg udrydder tryksår i ældreplejen. Se antallet af dage uden tryksår på plejehjem og i hjemmeplejen.

Billedserie: Læringsseminar 5

12. november 2015 |

Den 10.-11. november 2015 foregik det femte læringsseminar i I sikre hænder med fokus på, hvordan de fem kommuner kan sprede deres erfaringer. Se billeder fra seminaret.

Borgere & pårørende

Video: Ida fik en værdig afslutning på livet

10. november 2015 |

Ida skulle egentlig hjem for at dø, men hun og hjemmeplejen i Sønderborg Kommune, som deltager i projekt I sikre hænder, ville det anderledes. Se historien om Ida.

International ekspert gæster læringsseminar

5. november 2015 |

Marie Schall fra Institute for Healthcare Improvement vil give gode råd om spredning af forbedringsarbejde.

Tryksår

Kommunerne sætter fokus på tryksår

5. november 2015 |

I sikre hænder markerer Tryksårsdagen den 19. november med budskabet om, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår i ældreplejen.

Dagens Medicin uddeler Den Gyldne Skalpel til Sønderborg

30. oktober 2015 |

Som de første i den kommunale sundhedssektor modtager Sønderborg Kommune prisen Den Gyldne Skalpel. Det sker for kommunens arbejde med at forbedre patientsikkerheden i ældreplejen.

Danmark uden tryksår i ældreplejen

29. oktober 2015 |

Med 14 millioner fra satspuljen tager Danmark et afgørende skridt i retning af, at blive det første land i verden uden tryksår i ældreplejen.

Flere kommuner får glæde af erfaringer fra I sikre hænder

26. oktober 2015 |

Den nye satspuljeaftale afsætter 14 millioner kroner til projekt I sikre hænder.

Tryksår

I sikre hænder søger inspiration i England

9. oktober 2015 |

Repræsentanter fra dem fem projektkommuner udvekslede ideer og erfaringer med deres engelske kollegaer.

Tryksår

Opmærksomhed og faste rutiner kan udrydde tryksår

29. september 2015 |

På Dragsbækcentret i Thisted Kommune er tryksår fortid – i hvert fald i de seneste 300 dage. For ved hjælp af tjeklister, faste rutiner og skærpet opmærksomhed er det lykkedes personalet helt at forebygge tryksår på centret.

Tryksår

Video: Færre tryksår i ældreplejen

23. september 2015 |

Se, hvordan kommunerne i projekt I sikre hænder har reduceret antallet af tryksår hos borgerne i ældreplejen.

Sønderborg Kommune får pris for patientsikkerhed

21. september 2015 |

Dagens Medicin giver Sønderborg en særpris af Den Gyldne Skalpel for kommunens arbejde med at forbedre patientsikkerheden i ældreplejen i forbindelse med projekt I sikre hænder.

Tryksår

Viborg får fod på tryksår

18. september 2015 |

Den 17. september 2015 markerede hele Danmark Fodens Dag – også Viborg Kommune.

Sønderborg ansætter en ekstra projektmedarbejder

9. september 2015 |

Den nye projektmedarbejder skal understøtte Sønderborg Kommunes arbejde med at sprede I sikre hænder til resten af ældreplejen

Ledelse

I sikre hænder lancerer nyt kursus for ledere

5. september 2015 |

Ledere i ældreplejen i Sønderborg har som de første gennemgået kursus i forbedringsledelse, som nu udbredes til de fire andre kommuner.

Folk strømmede til åbent hus på Skovcentret

1. september 2015 |

I sikre hænder var på programmet, da Skovcentret på Lolland slog dørene op.

Tryksår

Projektkommunerne sætter fokus på foden og tryksår.

28. august 2015 |

Den 17. september foregår Fodens Dag, og det markerer de fem projektkommuner.

Rapport fremhæver metoder fra I sikre hænder

25. august 2015 |

En ny rapport fokuserer på de metoder, som de fem projektkommuner anvender i I sikre hænder.

Medicin

Pressen sætter fokus på gode resultater fra bostedet Grønningen

22. juli 2015 |

Flere forskellige medier satte fokus på bostedet Grønningen i Thisted Kommune, da det rundede et år uden medicinfejl med lægekontakt.

I sikre hænder på konference om patientsikkerhed i primærsektoren

20. juli 2015 |

Nu kan du tilmelde dig den årlige konference om patientsikkerhed i primærsektoren, som blandt andet sætter fokus på projekt I sikre hænder.

Medicin

Et helt år uden medicinfejl på bostedet Grønningen

13. juli 2015 |

Bostedet Grønningen i Thisted har som det første bosted i Danmark rundet 365 dage uden medicinfejl med lægekontakt.

Magasinet Pleje sætter fokus på forbedringsarbejdet i Thisted

3. juli 2015 |

Læs de tre artikler fra Magasinet Pleje om projekt I sikre hænder.

Frederiksberg fik inspiration fra Sønderborg

19. juni 2015 |

Et besøg i Sønderborg gav hjemmesygeplejen i Frederiksberg Kommune nye ideer til at forebygge tryksår og medicinfejl i projekt I sikre hænder.

Ledelse

Video: "Ingen varige forbedringer uden involvering fra ledelsen"

15. juni 2015 |

Se interview med to internationale eksperter i forbedringsledelse i sundhedsvæsenet.

Video: International ekspert roser dansk patientsikkerhedsarbejde i kommunerne

4. juni 2015 |

Ifølge leder af patientsikkerhed og kvalitetsforbedring i Skotland er indsatsen i I sikre hænder enestående i verden. Se interview.

Medicin

Sygeplejersken sætter fokus på medicinarbejdet i Viborg

21. maj 2015 |

Fagbladet Sygeplejersken har fulgt arbejdet med at skabe en mere sikker medicinering i hjemmesygeplejen i Viborg. Læs artiklen.

Infektioner

Tandbørsten skal redde liv på danske plejecentre

8. maj 2015 |

De fem kommuner, som deltager i projekt I sikre hænder, sætter nu fokus på infektioner i ældreplejen. Målet er blandt andet at forbedre mund- og tandhygiejnen.

Tryksår

Sønderborg deler viden om at forebygge tryksår med hele verden

16. april 2015 |

På den internationale konference om kvalitet og patientsikkerhed fremviser Sønderborg Kommune resultaterne af deres tryksårsarbejde.

International ekspert gæster læringsseminar

8. april 2015 |

Jason Leitch, leder af det skotske program for patientsikkerhed, kommer på I sikre hænders læringsseminar i maj.

Medicin

Slut med piller i sofaen

30. marts 2015 |

Fagbladet FOA sætter fokus på medicinfejl og har blandt andet besøgt botilbuddet Grønningen, som deltager i projekt I sikre hænder. Læs artiklerne.

Vil du være en ’healthcare radical’?

5. marts 2015 |

Den internationale bevægelse – School for Healthcare Radicals – gæster Patientsikkerhedskonferencen.

Medicin

Botilbud Albo opnår 300 dage uden medicinfejl

5. marts 2015 |

Botilbud Albo i Viborg Kommune har gennem inddragelse af beboerne og større systematik opnået 300 dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt.

Tryksår

Dragsbækcentret fejrer 100 dage uden tryksår

26. februar 2015 |

Der var store smil og flødeboller til alle, da Dragsbækcentret i Thisted rundede 100 dage uden tryksår.

Tavler styrker arbejdet med patientsikkerhed

24. februar 2015 |

Tavler, som samler aktuelle data om patientsikkerhed, er med til at give patienterne en mere sikker pleje og behandling.

Kommunal Sundhed sætter fokus på I sikre hænder

20. februar 2015 |

Læs artikel fra Dagens Medicins Kommunal Sundhed.

Tryksår Medicin

Projektkommunerne udbreder erfaringer

16. februar 2015 |

De fem projektkommuner spreder de gode resultater fra projekt I sikre hænder til resten af ældreplejen.

Billedserie: Norge gæster I sikre hænder

5. februar 2015 |

Januar 2015 fik I sikre hænder og Flintholm Plejeboliger på Frederiksberg besøg af det norske patientsikkerhedsprogram. Se billederne.

Det norske patientsikkerhedsprogram besøger I sikre hænder

5. februar 2015 |

Delegationen fra Norge høstede erfaringer fra I sikre hænders arbejde med at forebygge tryksår, medicin og fald.

Tryksår

Hør indslag om tryksår

2. februar 2015 |

Radio Als har lavet et længere indslag om Sønderborgs tryksårsarbejde.

Medicin

Hent nyt undervisningsmateriale for botilbud

30. januar 2015 |

Pharmakon har i forbindelse med I sikre hænder udviklet et uddannelsesforløb om medicin.

Borgere & pårørende

Konference sætter fokus på samarbejde med patienter og pårørende

5. januar 2015 |

Tilmelding til den årlige konference om patientsikkerhed er nu åben.

Medicin

Botilbud Bellisvej fejrede 100 dage uden medicinfejl

14. december 2014 |

Beboere og personale på botilbud Bellisvej i Lolland Kommune markerede milepælen med kage.

Sønderborg holdt temamøde om medicinindsatsen

12. december 2014 |

Sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer var inviteret til temaeftermiddag om medicinindsatsen i I sikre hænder.

Plejecenter Skovvænget markerede 300 dage uden tryksår

11. december 2014 |

Som en af de første enheder i projekt I sikre hænder rundede Plejecenter Skovvænget i Viborg Kommune 300 dage uden tryksår.

Video: Læringsseminar 3

5. december 2014 |

Se video fra det tredje læringseminar i I sikre hænder den 11.-12. november 2014.

Tryksår

Projektkommunerne satte tryk på tryksårsarbejdet

26. november 2014 |

De fem kommuner i I sikre hænder satte på Tryksårsdagen ekstra fokus på netop tryksår.

Tryksår

Billedserie: Tryksårsdagen

23. november 2014 |

Se billeder af, hvordan de fem kommuner i I sikre hænder markerede Tryksårsdagen.

Tryksår

Hele verden sætter fokus på tryksår

20. november 2014 |

Pressemeddelelse: Den 20. november markerer hele verden Stop Tryksårsdag.

Tryksår

I sikre hænder markerer Stop Tryksårsdagen

14. november 2014 |

Den internationale Tryksårdag løber af stablen den 20. november 2014.

Fald

Faldpakken lanceres

10. november 2014 |

Det sker på I sikre hænders tredje læringsseminar den 11.-12. november 2014.

Billedserie: Projektsekretariatet besøger kommunerne

9. november 2014 |

De fem projekkommunern i I sikre hænder fik sparring og vejledning.

Medicin

Over 100 dage uden medicinfejl på botilbud Grønningen

9. november 2014 |

Undervisning, medicinrum og inddragelse af beboerne har resulteret i 160 dage uden medicinfejl på botilbuddet Grønningen i Thisted.

Medicin

Lolland afprøver medicintjeklister på smartphone

7. november 2014 |

På plejecenteret Margretecentret i Lolland Kommune har man lagt medicinlisterne fra I sikre hænders medicinpakken ind på medarbejdernes smartphone.

Medicin

Botilbud mindsker medicinfejl

3. november 2014 |

Pressemeddelelse: Med nye metoder har medarbejdere på botilbud succes med at forhindre medicinfejl. Opskriften er undervisning og større systematik krydret med inddragelse af borgere og pårørende.

Borgere & pårørende

I sikre hænder gæstede konference om brugerinddragelse

31. oktober 2014 |

KL, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Danske Patienter og ViBIS holdt konference den 30. oktober 2014.

Billedserie: Viborg løb for I sikre hænder

20. oktober 2014 |

Den 21. september 2014 trak otte medarbejdere fra Viborg Kommune I sikre hænder-løbetrøjen over hovedet og deltog i Viborg City Marathon.

Prisbelønnet svensker gæster Primærsektorkonferencen

14. oktober 2014 |

Hør mere om det svenske projekt 'Passion for livet', som har modtaget en EU-pris.

Medicin

Billedserie: Første sted fejrer 100 dage uden medicinfejl

9. september 2014 |

Botilbuddet Albo i Viborg Kommune har rundet de 100 dage uden medicinfejl.

Kommunebesøg bød på tavlemøder

1. september 2014 |

Tavlemøder er blevet et vigtigt redskab i forbedringsarbejdet på plejecentret Skovcentret i Lolland Kommune.

Tilmeld dig Primærsektorkonferencen

21. juli 2014 |

Primærsektorkonferencen 2014 løber af stablen den 3. november på Comwell Kolding.

Tryksår

Udekørende team fejrer milepæl

8. juli 2014 |

Hjemmeplejen Vest i Lolland Kommune fejrede 100 dage uden tryksår.

Tryksår

Billedserie: Hjemmeplejen Vest markerer milepæl

8. juli 2014 |

Se billeder af fejringen af 100 dage uden tryksår.

Tryksår

Medieinteresse for tryksårsarbejdet

4. juli 2014 |

Læs artikel fra Jyllands-Posten om projekt I sikre hænders succes med forebygge tryksår.

Tryksår

Færre ældre får tryksår

29. juni 2014 |

Pressemeddelelse: Antallet af tryksår på plejecentre og i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen er faldet mærkbart, viser de foreløbige resultater af projektet I sikre hænder, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhedstår bag. Årsagen er mere systematiske arbejdsgange for personalet.

Billedserie: Besøg i kommunerne

23. juni 2014 |

I juni besøgte projektsekretariatet fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed de fem kommuner for at se, hvordan det går med forbedringsarbejdet.

Tryksår

10 enheder med 100 dage uden tryksår

9. juni 2014 |

De første resultater af projekt I sikre hænder viser sig.

Tryksår

Frederiksberg spreder erfaringer

2. juni 2014 |

Frederiksberg Kommune spreder tryksårspakken til andre dele af ældreplejen.

Tryksår

P-skive er en af de bedste mindste ideer

18. maj 2014 |

Plejecentret Skovvænget i Viborg, som deltager i I sikre hænder, har vundet en konkurrence.

Tryksår

Flintholm fejrer 100 dage uden tryksår

12. maj 2014 |

Personale, beboere og pårørende markerede milepælen.

Reaktioner fra læringsseminaret

9. maj 2014 |

Efter det andet læringsseminar fik projektlederne fra de fem kommuner tre spørgsmål at gå hjem på. Her er deres svar.

Rekordmange deltog i læringsseminar 2

8. maj 2014 |

Over 160 mennesker deltog i projekt I sikre hænders læringsseminar den 5.-7. maj.

Billedserie: Ældreplejeteams

7. maj 2014 |

Se billeder af teamene fra plejecentrene og hjemmeplejen / hjemmesygeplejen, som deltager i I sikre hænder.

Billedserie: Botilbudsteams

7. maj 2014 |

Se billeder af teamene fra botilbuddene, som deltager i I sikre hænder.

Billedserie: Læringsseminar 2

6. maj 2014 |

Se billeder fra det andet læringsseminar i I sikre hænder den 5.-7. maj 2014.

Borgere & pårørende

Konference sætter fokus på patientinddragelse

24. april 2014 |

Pressemeddelelse: Et rekordstort antal på næsten 600 mennesker - heriblandt sundhedsminister Nick Hækkerup - deltager, når Dansk Selskab for Patientsikkerhed den 28.-29. april afholder Patientsikkerhedskonferencen 2014. I år behandler konferencen blandt andet en stor udfordring for sundhedsvæsenet: At det skal blive bedre til at inddrage patienterne.

Medicin

Botilbud afslutter uddannelsesforløb

14. april 2014 |

Nu skal botilbuddene i I sikre hænder snart i gang med medicinpakken.

Tilmeld dig Patientsikkerhedskonferencen

3. april 2014 |

Patientsikkerhedskonferencen 2015 løber af stablen den 28.-29. april i Bella Center.

Tryksår

Billedserie: Fejring på Margretecentret

1. april 2014 |

Plejecentret Margretecentret i Lolland Kommune fejrede 100 dage uden tryksår.

Sønderborg udbreder kendskabet til I sikre hænder

26. februar 2014 |

Sønderborg Kommune holdt informationsmøde om projekt I sikre hænder.

Tryksår

TV2 og DR stiller skarpt på tryksår

26. februar 2014 |

Se indslag fra TV2 Syd om tryksårsarbejdet.

Tryksår

Tangshave fejrer 100 dage uden tryksår

22. februar 2014 |

Den første projektenhed i I sikre hænder runder en milepæl.

Kommunebesøg: Teams viser enormt engagement

11. februar 2014 |

Rundturen til de fem projektkommuner viser, at personalet er nået langt med arbejdet med at forebygge tryksår.

Billedserie: Kommunebesøg

10. februar 2014 |

De fem kommuner i I sikre hænder fik besøg af projektsekretariatet fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Fejringer styrker patientsikkerheden

30. januar 2014 |

Fejringer af gode resultater motiverer personalet til at fortsætte forbedringsarbejdet, viser undersøgelse.

Talgymnastik gavner patientsikkerheden

27. januar 2014 |

Aktiv brug af data blandt personalet er et centralt element i projekt I sikre hænder.

Frederiksberg underviser i tryksår

22. januar 2014 |

Frederiksberg Kommune holdt en undervisningsdag for personalet, som er med i I sikre hænder.

Medieomtale styrker forbedringsarbejdet

21. januar 2014 |

Positiv omtale i pressen er en direkte drivkraft i arbejdet med at forbedre i patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen, viser analyse.

Viborg sætter fokus på I sikre hænder

9. december 2013 |

Læs artikelserie om I sikre hænder fra Viborg Kommunes personalemagasin.

Tryksår

Lolland markerede tryksårsdagen

3. december 2013 |

Sundhedsprofessionelle i Lolland Kommune benyttede Tryksårsdagen til at fortælle deres kollegaer om I sikre hænder og arbejdet med at forebygge tryksår.

Medicin

Botilbud: Det er en gave at være med

24. november 2013 |

Botilbuddenes uddannelsesforløb er gået i gang.

Tryksår

Rapport giver ny viden om tryksår

21. november 2013 |

Analyse giver indblik i omfanget af tryksår i kommunerne.

Tryksår

Sundhedsvæsnet sparer millioner på tryksårspakken

19. november 2013 |

Analyse viser, at tryksårspakken potentielt kan spare sundhedsvæsenet for 300 millioner kroner.

Tryksår

Hele verden sætter fokus på tryksår

18. november 2013 |

Torsdag den 21. november 2013 løber den internationale Stop Tryksårsdag af stablen.

Reaktioner fra læringsseminaret

13. november 2013 |

Læs nogle af deltagernes indtryk fra det første læringsseminar i projekt I sikre hænder.

Billedserie: Læringsseminar 1

12. november 2013 |

Se billeder fra det første læringsseminar i I sikre hænder.

Pressen fokuserer på patientsikkerhed i kommunerne

5. november 2013 |

DR sætter med en række indslag fokus på patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen.

Skotsk interesse for I sikre hænder

5. november 2013 |

I sikre hænder har haft besøg af NHS Scotlands kvalitets- og patientsikkerhedsorganisation for primærsektoren.

Viborg vælger sine teams

18. oktober 2013 |

Et plejecenter, et hjemmeplejedistrikt og to botilbud fra Viborg Kommune deltager i I sikre hænder.

Frederiksberg har fundet sine teams

15. oktober 2013 |

To plejecentre, et hjemmeplejedistrikt og to botilbud deltager fra Frederiksberg Kommune deltager i I sikre hænder.

Sønderborg sætter navn på enheder

14. oktober 2013 |

Et plejecenter, et hjemmeplejedistrikt og to botilbud fra Sønderborg Kommune deltager i I sikre hænder.

Læringsseminar 1 er veloverstået

12. oktober 2013 |

Den 11.-12. november 2013 blev det første læringsseminar i I sikre hænder afholdt.

Stor interesse for projektet i pressen

11. oktober 2013 |

Den officielle lancering af projekt I sikre hænder fik stor bevågenhed.

Lolland har valgt sine enheder

11. oktober 2013 |

To plejecentre, et hjemmeplejedistrikt og to botilbud fra Lolland Kommune deltager i I sikre hænder.

Ledelse

Kommunerne har store forventninger

9. oktober 2013 |

Læs politikerne og forvaltningschefernes forventninger til projekt I sikre hænder.

Fælles front mod fejl i ældreplejen

8. oktober 2013 |

Det skal være slut med historier om fejlmedicinering på plejecentre og om ældre mennesker, som får tryksår efter at have ligget for længe i deres seng. I sikre hænder er et ambitiøst projekt, der skal ændre rutinerne i den kommunale ældrepleje og nedbringe antallet af utilsigtede hændelser.

Thisted har valgt sine enheder

3. oktober 2013 |

To plejecentre, et hjemmeplejedistrikt og to botilbud fra Thisted Kommune deltager i I sikre hænder.

I sikre hænder deltog i KL's Ældrekonference

2. oktober 2013 |

I sikre hænder var et centralt punkt på programmet, da KL holdt Ældrekonference den 25. september 2013.

I sikre hænder henter inspiration i Norge

2. oktober 2013 |

I sikre hænder besøgte sin norske pendant, I trygge hender, som har vist interessante resultater.

Personalet i kommunerne bruger rapporteringssystemet

1. marts 2013 |

Det to år gamle rapporteringssystem i det kommunale sundhedsvæsen er en succes.

Projekt skal styrke patientsikkerheden i kommunerne

26. oktober 2012 |

Sundhedsministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed søsætter projekt I sikre hænder.