Marlene Malling

Marlene Malling
Teamleder
Flintholm Plejeboliger, Frederiksberg Kommune

Nævn et eksempel fra læringsseminaret, hvor du og dit team blev inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Vi blev inspireret til at skematisere arbejdet med at forebygge tryksår.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med at forbedre sikkerheden for borgerne i din enhed?
Det bliver at gennemføre de ideer og planer, som vi har i teamet, og at de bliver udført ensartet blandt samtlige medarbejdere.

Hvad håber du på, at dit team får ud af at være med i I sikre hænder?
Jeg forventer, at I sikre hænder ændrer vores tankesæt, så vi altid tænker i forbyggelse. Samtidig håber jeg, at projektet kan være med til ensrette vores handlinger i teamet.


Henriette Hansen

Henriette Hansen
Social- og sundhedsassistent
Plejecenter Skovcentret, Lolland Kommune

Nævn et eksempel fra læringsseminaret, hvor du og dit team blev inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Der var en kommune, som havde lavet en billedmappe med tryksårsskader. Det kan være en ide til at vise borgerne, hvordan et tryksår kan se ud. På den måde får borgerne en forståelse af, hvorfor det er vigtigt, at vi eksempelvis vender dem, og de får viden om tryksår.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med at forbedre sikkerheden for borgerne i din enhed?
Det bliver en stor udfordring at sørge for, at alle i teamet gør de ting, som tryksårspakken for eksempel forskriver.

Hvad håber du på, at dit team får ud af at være med i I sikre hænder?
Jeg håber, at de fire pakker bliver taget seriøst, og at vi i teamet, når vores mål om at forebygge og reducere skader.


Brian Thomsen

Brian Thomsen
Social- og sundhedsassistent
Tangshave Plejecenter, Sønderborg Kommune

Nævn et eksempel fra læringsseminaret, hvor du og dit team blev inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.

Jeg og resten af teamet har fået bekræftet, hvor vigtigt tværfagligt samarbejder er, når man skal give korrekt behandling og pleje.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med at forbedre sikkerheden for borgerne i din enhed?

Den største udfordring er at få skabt motivation hos alle deltagerne til at lave ensartet pleje, så ingen borgere kan se og føle, at vi rent faktisk vurderer dem meget systematisk.

Hvad håber du på, at dit team får ud af at være med i I sikre hænder?

Jeg håber, at vi kan blive mestre i helhedsplejen sammen med borgeren og pårørende. Det er nemlig nøglen til at kunne finde alle tryksår, medicinske fejl samt forebygge fald.


Marianne Østergaard

Marianne Østergaard
Social- og sundhedsassistent
Dragsbæk Ældrecenter, Thisted Kommune

Nævn et eksempel fra læringsseminaret, hvor du og dit team blev inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Kalenderen med de grønne, røde og blå farver, som viser hvor mange dage siden sidste tryksår er en rigtig god ide. Den vil forsøge at bruge.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med at forbedre sikkerheden for borgerne i din enhed?
Jeg ser to udfordringer. Den første er at få lavet arbejdsgange og skemaer, som alle kollegaer forstår og kan overskue. Den anden er at lave et system, så ingen informationer går tabt.

Hvad håber du på, at dit team får ud af at være med i I sikre hænder?
Lige nu og her arbejder vi for, at mindske antallet af tryksår, men overordnet håber vi i teamet på at reducere antallet af utilsigtede hændelser.


Mie Mortensen

Mie Mortensen
Social- og sundhedshjælper
Plejecenter Skovvænget, Viborg Kommune

Nævn et eksempel fra læringsseminaret, hvor du og dit team blev inspireret i forhold til det fremtidige forbedringsarbejde.
Vi blev bekræftet i, at det er en fordel at være forskellige faggrupper: social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker og ledere.

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med at forbedre sikkerheden for borgerne i din enhed?
Først og fremmest bliver den største udfordring at skabe ensartethed i arbejdsgangene. Derudover bliver det at lave et overskueligt og forståeligt arbejdsredskab, så erfaringer, informationer og data ikke går tabt.

Hvad håber du på, at dit team får ud af at være med i I sikre hænder?
I teamet håber vi på, at I sikre hænder kan skabe endnu højere kvalitet og større arbejdsglæde.