Repræsentanter for det skotske patientsikkerhedsprogram for primærsektoren besøgte I sikre hænder for at få inspiration.

På inspirationsturen var skotterne forbi Rudersdal Kommune for at høre om hjemmerehabilitering, og de besøgte Hillerød for at høre om opfølgende hjemmebesøg ved en praktiserende læge. Det blev også til et hurtigt kig på Frederiksborg Slot, som det fremgår af billedet.

- Vi fik blandt andet inspiration til, hvordan vi i fremtiden spreder de gode ideer og tiltag. I Skotland arbejder de eksempelvis med såkaldte 'trainers', der giver deres viden til andre på læringsseminarerne. Vi vil fremadrettet sparrer med hinanden. Vi vil hente inspiration hos skotterne, og de vil lade sig inspirere af vores ideer, fortæller projektleder på I sikre hænder, Tina Lynge.

Skotland er langt fremme
Skotterne er et foregangsland med hensyn til arbejdet med patientsikkerhed. I 2008 startede de et program for patientsikkerhed på samtlige akuthospitaler i landet og har opnået gode resultater.

Ifølge det skotske sundhedsministerium er dødeligheden for indlagte patienter faldet med 12 procent, mens man - trods øgede omkostninger til projektet - sparer penge, fordi der sker langt færre fejl, og indlæggelsestiden bliver betydelig kortere.

På baggrund af resultaterne har skotterne rettet blikket mod patientsikkerheden i den primære sundhedssektor. Målet er, at reducere antallet utilsigtede hændelser, og skotterne har specielt fokus på at forbedre sikkerhedskulturen og medicineringen. Derudover arbejder de med at udvikle driftsikre IT-systemer, som på tværs af den skotske primærsektor kan håndtere informationer om borgernes helbred specielt med henblik på medicin.