Patientsikkerheden skal forbedres, og antallet af tryksår, medicineringsfejl og fald mindskes. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Kommunernes Landsforening og Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder sammen om projektet I sikre hænder. På Dansk Selskab for Patientsikkerheds konference for primærsektoren den 9. oktober starter projektet officielt i de fem kommuner.

- Det sker i dag alt for ofte, at den ældre borgere på plejehjem må døje længe med et genstridigt tryksår, eller bliver dårlig på grund af forkert afstemt medicin. Det er fejl, som ofte kan forebygges, hvis man har et større fokus på patientsikkerheden. De resultater, vi tidligere har set fra sygehusvæsenet, hvor helt små ændringer i arbejdsgange kan forebygge mange fejl, viser jo et stort potentiale. Jeg glæder mig meget til at følge projekterne i de fem kommuner, for jeg er sikker på, at indsatsen også vil kunne gøre en vigtig forskel for vores ældre medborgere i kommunerne, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Serviceeftersyn af sundhedspersonalets rutiner
Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg kommuner deltager i projektet, og hver kommune har valgt fem enheder i form af hjemmepleje, plejecentre, rehabiliteringscentre og botilbud. Her vil sundhedspersonalet have fokus på at ændre og systematisere deres arbejdsgange, så borgerne altid er i sikre hænder.

- Kvaliteten i sundhedsvæsenet vil på flere områder blive højnet med dette projekt. Patienterne vil opleve en bedre livskvalitet på trods af deres sygdom, fordi de i et større omfang end tidligere undgår medicineringsfejl, fald og tryksår. Samtidig vil projektet være med til at skabe arbejdsglæde for de medarbejdere, der kan se, at deres indsatser gør en forskel for den enkelte patient, siger Anny Winther, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg.

Gode erfaringer fra Norge
I sikre hænder koordineres af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Inspirationen til I sikre hænder kommer fra projektet Patientsikkert Sygehus, der startede i 2010 og har skabt overbevisende resultater for patientsikkerheden på fem danske sygehuse. 

Norge er i allerede i gang med en indsats i primærsektoren, som har givet gode resultater. For eksempel gennemgik medarbejderne på Utviklingssenteret i Vestfold borgernes medicin, hvilket resulterede i, at næsten alle fik ændret eller justeret deres medicin.

- Der er store potentialer i projektet, og vi glæder os til at kunne brede de gode resultater ud til alle landets kommuner til gavn for rigtig mange ældre, siger Ulla Astman, der er formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

I sikre hænder løber frem til udgangen af 2016.