Frederiksberg Kommune har valgt de fem teams, som skal deltage i I sikre hænder. Det første team arbejder på Kastanjehaven med 60 nybyggede plejeboliger fra efteråret 2013. Der er 55 ansatte i form af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere.

Det andet team kommer fra Flintholm Plejeboliger fra 2007. Enheden omfatter 50 boliger med 46 medarbejdere og døgnbemandes af henholdsvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Den tredje gruppe er et hjemmeplejeteam. I Frederiksberg Kommune er hjemmeplejen opdelt i tre geografiske områder med underopdeling i en række grupper. I projektet deltager et hold fra hjemmeplejens område 3 gruppe 32, som består af social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. I teamet indgår også en af områdets tilknyttede sygeplejersker.

Teams fra botilbudsprojektet
De to botilbudsteam kommer fra henholdsvis Bakkegården og Soltoppen. Bakkegården er normeret til 15 voksne beboere, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for et tilbud, hvor der er personale på vagt hele døgnet. Der er tilknyttet 22 faste medarbejdere, der udgøres af pædagoger og servicemedarbejdere.

Soltoppen er et socialpsykiatrisk bosted, som råder over 18 lejligheder. Der er 18 medarbejdere i form af pædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.