Lolland Kommune har sat navne på de enheder, der skal være med i I sikre hænder. Der er tale om det såkaldte Team Vest, som består af en ekstern gruppe sundhedhedsmedarbejdere, hvis arbejde er at dække borgerforløb i et landområde.

Derudover har Lolland Kommune valgt to plejeboligcentre. Det ene er Margretecentret med 42 beboere, mens det andet er Skovcentret, hvor der i øjeblikket bor 38 mennesker. Plejeboligenhederne omfatter både midlertidige og demensboliger.

Hvert team har en leder med omkring 40 sundhedshjælpere og -assistenter ansat. Udover lederen deltager tre sundhedsmedarbejdere i hvert team.

I projektet vil der være snitflader til Team Sygepleje, Team Demens, Team Aktivitet og Team Træning.