Sønderborg kommune har valgt de fem enheder, der skal deltage i I sikre hænder. Der er tale om et plejecenter, en hjemmesygeplejeenhed og en hjemmeplejeenhed. I lighed med de andre kommuner har Sønderborg også valgt to botilbud, som kun deltager i projektet i to år.

Plejecenteret er Tangshave fra 2004, som består af otte boliger med i alt 70 lejligheder. Der omkring 100 ansatte på Tangshave Plejecenter. Hjemmeplejeenheden er Egernsundeved, og hjemmesygeplejeenheden er Egernsund/Rinkenæs.

Teams fra botilbudsprojektet
De to botilbud er Flintholm og Kærlykke. Flintholm er et botilbud til voksne borgere med fysiske og psykiske handicaps med behov for døgndækning, som rummer 20 lejligheder. Kærlykke er et botilbud til voksne borgere med nedsat psykisk funktionsevne, der har 14 boliger.