Den officielle lancering af I sikre hænder på Primærsektorkonferencen den 9. oktober 2013 fik stor opmærksomhed i pressen.

Der blev bragt historier om projektet på kommunernes og fagbladenes hjemmesider, i de regionale radionyheder på P4 og i spalterne i lokalaviserne.