Viborg sætter navn på de teams, som skal gå forrest i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden og reducere antallet af tryksår, medicineringsfejl og fald i kommunens ældrepleje. Der er tale om henholdsvis et plejecenter-, hjemmepleje- og sygeplejeteam. Derudover deltager to teams fra kommunens botilbud.

Plejecenterteamet kommer fra Skovvænget, som er det største plejecenter i Viborg Kommune. Det rummer i alt 99 boliger, hvoraf nogle er til mennesker med demens. Hjemmeplejeteamet og sygeplejeteamet kommer begge fra Bjerringbro. Hjemmeplejen i byen er en del af område øst, og den er delt op i tre områder. Der er omkring 80 ansatte i hjemmeplejen.

De to botilbud - som kun deltager i I sikre hænder i to år og hovedsageligt fokuserer på medicinering - er Egehøj og Albo. 11 voksne med varig nedsat funktionsevne bor på bostedet Egehøj. Der er 12 fastansatte medarbejdere på stedet, som primært har en pædagogisk uddannelse.

Nu har alle projektkommunerne sammensat de teams, der skal deltage i I sikre hænder.