De ti kommunale botilbud, der deltager i I sikre hænder året ud, er ved at afslutte uddannelsesforløbet om kvalitet og sikkerhed i medicinering. Dermed er de rustet til arbejdet med medicinpakken, som begynder på læringsseminaret i begyndelsen af maj.

- Uddannelsesforløbet er en succes, og der er stor tilfredshed blandt personalet, viser evalueringerne. På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, er den gennemsnitlige score indtil videre over 4, fortæller Linda Aagaard.

Hun er udviklingskonsulent i Pharmakon - Apotekernes Uddannelsescenter - som står for uddannelsesforløbet på botilbuddene. Linda Aagaard peger på, at undervisningen blandt andet har givet botilbuddene et fælles medicinsprog, styrket samarbejdet mellem de medicinansvarlige og øget opmærksomheden på utilsigtede hændelser og fejl. 

Sidste undervisningsdage
Forløbet omfatter syv undervisningsdage. Det begyndte i oktober og blev rundet af den 25.-26. marts, hvor alle botilbuddene deltog i de to undervisningsdage. De var målrettet det personale, der har ansvar for at udvikle og fastholde kvalitet i håndteringen af medicin, og dagene bestod af oplæg, opgaver og aktiviteter.

Botilbuddene er godt i gang med at få udarbejdet og forbedret de instruktioner, som i det daglige skal give en sikker og korrekt håndtering af medicin. På undervisningsdagene var deltagerne meget engageret for at komme et skridt videre med arbejdet. Løbende præsenterede botilbuddene sig for hinanden ved hjælp af storyboards, og de fik udvekslet erfaringer. 

Uddannelsesforløbet afsluttes helt i løbet af april.