Sundhedsvæsenet er til for patienterne. Alligevel oplever de, at systemet ikke i tilstrækkelig grad lytter og inddrager dem i behandlingen. Det til trods for at der ifølge VIBIS (Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet) er omkring 300 projekter og initiativer i Danmark, som handler om inddragelse af patienter.

- Sundhedspersonalet ved fagligt mest om sygdomme, men patienterne er eksperter i deres eget liv, og de ved, hvilken behandling der passer bedst til deres livsstil. Derfor er det vigtigt at diskutere behandlingsmulighederne, så beslutningen bliver truffet på patientens præmisser, siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tre 'magiske' spørgsmål
Et af de initiativer, der handler om patientinddragelse, er kampagnen MAGIC Programme, som den britiske organisation Health Foundation står bag. Kampagnen opfordrer patienter til at stille tre spørgsmål om deres behandling: 1) Hvilke behandlingsmuligheder har jeg, 2) hvilke positive effekter og risici er der ved mulighederne, og 3) hvad er sandsynligheden for, at jeg oplever positive og negative effekter ved de forskellige muligheder?

- Det danske sundhedsvæsen kan blive bedre til at lade sig inspirere af de mange initiativer, der hjælper med at sætte patienterne i centrum og gøre dem mere aktive, mener Beth Lilja.

På Patientsikkerhedskonferencen vil den engelske praktiserende læge og konsulent for MAGIC Programme, David Thomsen, på en session fortælle om erfaringerne fra kampagnen. Ved samme lejlighed vil der være mulighed for at høre om andre initiativer i sundhedsvæsnet, som forsøger at sætte patienten i centrum for sin behandling. Derudover sætter konferencen blandt andet fokus på patientsikkerhed i psykiatrien og værdighed i sundhedsvæsenet.