Sønderborg Kommune holdt temaeftermiddag om medicinindsatsen i projekt I sikre hænder. Personale på tværs af socialpsykiatrien, handicap, hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre var inviteret.
 
Blandt andre holdt Linda Aagaard Thomsen, afdelingsleder i Pharmakon - Apotekernes Uddannelsescenter, om utilsigtede hændelser og I sikre hænders medicinpakke. Hun fortalte om baggrund og evidens for pakken. 
 
Til slut fremlagde personale fra botilbuddene Hertughaven og Flintholm samt hjemmeplejen / hjemmesygeplejen Fjord og Tangshave Plejecenter de foreløbige erfaringer og resultater af arbejdet med I sikre hænders medicinpakke.