I sidste uge var projektsekretariatet på rundtur i de fem kommuner, og besøgene viser, at teamene er nået langt med at forbedre sikkerheden for borgerne i ældreplejen. På rundturen fik teamene og ledelserne sparring, feedback og coaching i forhold til de udfordringer, de er stødt på i arbejdet med tryksårspakken.

- Der er stor fremdrift i projektet, og teamene har et enormt engagement. Personalet fortalte, at arbejdet har givet dem et fagligt løft, og teamene er blevet så optaget af at forebygge tryksår, at de næsten undersøger deres familie, fortæller Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed:

- Desuden viser besøgene, at den overordnede ledelse i kommunerne bakker op om I sikre hænder og involverer sig i projektet

P-skive forebygger tryksår
Arbejdet med tryksårspakken afføder en masse en ideer i projektkommunerne. Personalet på plejecentrene Dragsbæk og Kristianslyst i Thisted har sat tryksårsklistermærker på dørskiltene hos de beboere, der er i risiko for tryksår. På den måde husker personalet at bruge HUSK-tjeklisten dagligt.

På plejecentret Skovvænget i Viborg forebygger en P-skive tryksår. Ideen opstod, da personalet var i tvivl, om de havde vendt en beboer, der skal mobiliseres hver time. Derfor gik én fra personalet ned på en tankstation og købte en P-skive. Nu kan personalet se, hvornår beboeren sidst er blevet vendt, og skiven er blevet afprøvet på tre andre.

Teamene taler om tryksår
På plejecentret Kastanjehaven på Frederiksberg har teamet hver dag et kort tavlemøde, om HUSK-tjeklisten er brugt på de borgere, som har behov for det. I Sønderborg har de udviklet en folder med billeder af de forskellige kategorier af tryksår, og på Lolland har de lavet et lommekort med HUSK-tjeklisten.

- Nu taler teamene åbent om tryksår og inddrager borgerne i arbejdet med at forebygge, siger Tina Lynge.

Frem mod kommunebesøgene i uge 13 og 14 vil teamene arbejde videre med at afprøve ideer til forebyggelse af tryksår i småskala ved hjælp af PDSA.