Undersøgelsen af kommunikationen i projekt Patientsikkert Sygehus viser, at 83 procent har oplevet positiv presseomtale af deres indsats.

Det vil sige historier i landsdækkende og regionale medier, fagpressen samt omtale på projektets hjemmeside. Historierne handler typisk om indsatser, som kommer patienterne til gode for eksempel færre tryksår.

Når medierne fortæller succeshistorier fra arbejdet med at forbedre patientsikkerheden, oplever sundhedspersonalet, at det skaber sammenhold, øger arbejdsglæden, styrker den faglige stolthed og giver lyst til at fortsætte med forbedringsindsatsen. Det svarer mellem 80 og 95 procent.

Optræden i pressen kræver tilvænning
- Analysen viser, at personalet generelt ikke oplever nogle ulemper ved medieomtale, og det skal vi lære af i I sikre hænder. Vi skal dog være opmærksomme på, at det kræver tilvænning for pleje- og sundhedspersonalet samt ledelserne at træde frem i pressen, siger I sikre hænders projektleder, Tina Lynge, og fortsætter:

- Derfor skal projektsekretariatet og kommunikationsmedarbejderne i kommunerne understøtte i forbindelse med optræden i medierne.

Undersøgelsen viser, at sundhedspersonalet helst vil have deres indsats nævnt i et fagblad, men også omtale i aviser, radio, tv og på nettet har positive effekter.