Data, Excel og seriediagrammer. I forbindelse med arbejdet med tryksårspakken dyrker I sikre hænders teams for første gang den talgymnastik, som er så central i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden.

Teamene er ved at lære, hvor vigtigt det er konstant at måle antallet af borgere, der får samtlige handlinger i tryksårspakken. På den måde kan pleje- og sundhedspersonalet holde øje med deres egne fremskridt og kender kvaliteten af den behandling, det yder i dag, så den bliver endnu bedre i morgen.

- Erfaringer viser, at aktiv brug af data er nøglen til at forbedre patientsikkerheden. Når pleje- og sundhedspersonalet tæller og registrerer, er det ikke for at levere data til bogholderiet. I sikre hænder bruger data til at synliggøre det, som pleje- og sundhedspersonalet går på arbejde for hver dag - nemlig at gøre det trygt og sikkert at være patient og borger, fortæller projektleder Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Regneark er en ny verden
Brugen af data var et gennemgående tema for en workshop om tryksårsforebyggelse, som forbedringsteamene i Lolland Kommune netop har afholdt. Her fortalte projektleder i kommunen, Tove Hagen, og den dataansvarlige, Trine Albretsen, hvordan teamene skal måle og levere data.

Teamene er vant til at arbejde med dokumentation, men systematisk brug af tal og regneark er nyt for størstedelen af personalet. Flere gav udtryk for, at de skulle vænne sig til at omsætte de ting, de oplever i praksis, til 'kolde tal'. Teamene oplever dog hele tiden små gennembrud i forbedringsarbejdet.

- I sikre hænder har gjort os meget mere handlingsorienterede. Vi er blevet bedre til at forebygge tryksår, i stedet for at vente med at handle til tryksåreteropstået, fortæller teamleder Birgitte Jensen.

Kommunen vil løbende afholde workshops for forbedringsteamene.