De fem projektkommuners arbejde med at forebygge tryksår og de foreløbige resultater har fået opmærksomhed i medierne. En længere artikel i Jyllands-Posten beskriver, hvad blandt andre Sønderborg Kommune har gjort for at mindske antallet af tryksår i ældreplejen.

-  Erfaringer fra forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet viser, at kommunikation styrker arbejdet med at forbedre patientsikkerheden, da omtale af succeser og milepæle øger engagementet, sammenholdet og arbejdsglæden hos personalet. Derfor spiller kommunikation en central rolle i I sikre hænder, og det er vigtigt, at kommunernes gode arbejde får bevågenhed i de forskellige medier, siger projektleder Tina Lynge fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.