På besøgene fik teamene sparring, feedback og coaching i forhold til de udfordringer, de er stødt på i arbejdet med henholdsvis medicin- og tryksårspakken. Denne gang gik turen også forbi botilbuddene.

Se billeder fra besøgene i Frederikberg, Lolland, Søndeborg, Thisted og Viborg.