De teams fra Frederiksberg Kommune, som er med i I sikre hænder, er begyndt at sprede deres erfaringer med tryksårspakken til kollegaerne.

Personalet på Flintholm Plejeboliger var således samlet til fælles morgenmad, hvor teamene fortalte om deres arbejde med at forebygge tryksår og resultaterne af det. Dermed er arbejdet med at få alle medarbejderne på plejecentret til blandt andet at bruge HUSK-tjeklisten gået i gang.

I sikre hænder løber frem til udgangen af 2016, og i løbet af projektperioden skal projektet spredes ud til flere steder i kommunen. Ambitionen er på sigt, at andre kommuner kan få glæde af erfaringerne fra I sikre hænder.