Når antallet af deltagere til seminaret næsten var tredoblet i forhold til det første i november 2013 skyldes det, at botilbuddene nu er en aktiv del af I sikre hænder. De deltager i projektet frem til udgangen af 2014, og har indtil videre gennemgået et uddannelsesforløb, som skal ruste dem til arbejdet med medicinpakken.

Den blev lanceret på læringsseminaret og består af medicinafstemning og -screening samt tjeklister for henholdsvis medicindispensering og -administration. Det overordnede mål for pakken er at reducere antallet af medicinfejl, der kræver lægekontakt, med 50 procent. På institutionsniveau er målet 300 dage uden fejl.

Kommunerne forebygger tryksår
På læringsseminaret kunne kommunerne også vise gode resultater fra deres arbejde med at forebygge tryksår. Siden efteråret 2014 har plejecentre, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen arbejdet med tryksårspakken, og status er, at 10 afdelinger har opnået 100 dage uden tryksår.

- Jeg er imponeret over kommunernes arbejde med at forebygge tryksår. De tager hele tiden skridt mod projektets overordnede mål om at reducere antallet af nyopståede tryksår med 75 procent. Et mål, som på institutionsniveau er 300 dage uden tryksår, fortæller direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Beth Lilja.